0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Betongsilo blir unika bostäder i Nyköping

Ett unikt boende uppförs i Nyköpings hamn när Lantmännens siloanläggning byggs om till bostäder. Swecos arkitekter och konstruktörer har samarbetat i projektet.

Sweco var konstruktör när betongsilorna uppfördes på 1960-talet och när verksamheten lades ner 2006 fick företaget i uppdrag att utreda vad man skulle göra med anläggningen och det kringliggande området.

– En idé var att riva allt och bygga ett högt torn, men läget nära medeltidsslottet Nyköpingshus är känsligt och området är både natur- och kulturskyddat, säger Annika Palmborg, uppdragsledare och ansvarig arkitekt.

Lösningen blev att behålla nio av de 18 cylindrarna. Resultatet är tre funktionella och rymliga lägenheter per plan – samtliga med balkong. Ovanpå de befintliga cylindrarna har ytterligare två våningar med topplägenheter och terrasser placerats.

 – Det har varit roligt att få skapa de här lägenheterna med fantastisk utsikt mot fjärden och Nyköpingshus. Nu ritar vi vidare på bostäder i resten av kvarteret, säger Annika Palmborg.

Swecos konstruktörer ställdes inför uppgiften att göra om en äldre industribyggnad till bostadsbyggnad. Men förutsättningarna var goda. Eftersom silobyggnaden varit dimensionerad för att bära så mycket last och sin egen vikt i betong kunde man konstatera att grunden håller.

– Att förstärka grundplattan och pålarna hade varit ett så stort ingrepp att det sannolikt hade inneburit rivning i stället, säger Daniel Seavers, uppdragsledare för konstruktionen.

En utmaning har varit att öppningarna måste göras nerifrån och upp i stället för tvärtom. De nya bjälklagen som gjuts i silon används nämligen som byggplattform för nästa våning.

– Vi har haft glädje av att några av de som var med och konstruerade liknande anläggningar finns kvar i företaget. Vi har kunnat ta hjälp av dem och utnyttja deras erfarenheter, avslutar Daniel Seavers.

Byggherre: Peab
Färdigställd: Pågående bygge, inflyttning 2013.

För mer information, kontakta:

Annika Palmborg,  ansvarig arkitekt, tel 021-4954111, annika.palmborg@sweco.se
Daniel Seavers,  uppdragsledare konstruktion, tel 08-6925593, daniel.seavers@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>