0 av 0 för ""

Dalecarlica-priset till landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson

Thorbjörn Andersson, verksam som landskapsarkitekt på Sweco Architects och som professor
vid SLU Ultuna, har tilldelats 2013 års Dalecarlica-pris. Priset delas årligen ut av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, som är en sammanslutning av Sveriges kommuners parkchefer.

Juryn uppmärksammar bland annat Thorbjörn Anderssons arbeten med Campus Novartis i Basel, Schweiz, Umeå Campuspark samt Hyllie torg i Malmö.

Ur juryns motivering:

(…) ”För hans insatser och engagemang i utvecklingen av landskapsarkitekturen, såväl som praktiserande landskapsarkitekt som skribent. (…) Detta engagemang har väckt uppmärksamhet och erkännande såväl nationellt som internationellt. (…) Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka för värdefulla bidrag till utvecklingen av landskapsarkitekturen och kunskapen om det offentliga rummets betydelse.”

Priset delades nyligen ut vid en ceremoni på Ulriksdals slottsträdgårdar i Solna i samband med föreningens årliga kongress.

Fakta om Dalecarlicapriset:

Priset har delats ut årligen sedan 1989 till den person som genom sin gärning betyder mycket för trädgårdsyrket och dess utveckling. Priset består av ett björkträd av sorten Dalecarlica, därav prisets namn.

För ytterligare information, kontakta:

Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt, Sweco Architects
 tel 08-52295200 , epost thorbjorn.andersson@sweco.se