0 av 0 för ""

Dialog i fokus när Sweco utvecklar en av Sveriges största skolor

Tiundaskolan i Uppsala kommer att ersättas med en ny skolbyggnad mer anpassad efter dagens behov. Skolan blir en av Sveriges största grundskolor och Sweco är engagerat i allt från arkitektur, installation, energi och miljöarbete. Uppdragsgivare är Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Arbetet med Tiundaskolan inleddes med en designdialog ledd av Sweco, där representanter från bland annat Skolfastigheter, Kontoret för Samhällsutveckling, Vård & Bildning samt rektorer deltog i ett antal workshops tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter från Sweco. Syftet med designdialogen är att tillsammans utforma den framtida miljön och verksamheten. Målet är att skolan ska utföras i Miljöbyggnad nivå silver.

– Vi har också hållit workshops med skol- och förskolebarn i olika åldersgrupper samt en workshop för kringboende och en för lärare och personal. Allt detta för att få så många olika infallsvinklar som möjligt och ett förslag som väldigt många kan stå bakom. Synpunkter och önskemål har vägts mot varandra och tittats på ur olika aspekter och väldigt mycket kunde inarbetas i programhandlingen, säger Jörgen Winnberg, ansvarig arkitekt på Sweco.

Nya Tiundaskolan kommer att ha nästan dubbelt så många elever som idag, hela 1044. Skolan ska byggas för F-9 samt en förskola med 8 avdelningar. Preliminärt ska byggnaden inrymmas på totalt 17 000 kvadratmeter.

Inflyttning planerad till höstterminen 2017.

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Winnberg, arkitekt SAR/MSA Sweco, 018-17 20 31, jorgen.winnberg@sweco.se
Kristoffer Eriksson, pressansvarig Sweco Sverige, 010-484 54 07, kristoffer.eriksson@sweco.se