0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Djärv arkitektur i forskarmiljö – Karolinska Institutet Science Park

Laboratorier och kontorsarbetsplatser på 26000 kvadratmeter ryms numera i de tre elliptiska byggnaderna vid Karolinska Institutet (KI), Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning. Två byggnader är redan byggda och det tredje huset är under uppförande. Arkitekterna bakom Karolinska Institutet Science Park, som forskningsparken heter, är Stefan Ekholm, Peter Lindberg och Jon Tvedt på Sweco i Stockholm.

Projektet bygger på en tolkning av stadsbyggnadskonceptet ”hus i park” som KI-området är uppbyggt kring. De konvexa huskropparna möjliggör genomsikt mellan husen och skapar dynamiska rum som flyter in i varandra.

– ”Mellanrummet” i gatuplan bildar naturligt en gemensam entréhall för husen, berättar Stefan Ekholm, handläggande arkitekt för projektet. De tre husen har liknats vid celler och hela forskningsparken vid en organism. Det var viktigt för oss att projektet skulle få en tydlig identitet som skulle kunna bli ett signum för forskningsparken.

– Trots den organiska yttre formen är det inre av byggnaderna strikt systematiskt uppbyggt där flexibilitet och funktion har varit ledorden, säger uppdragsansvarige arkitekten Jon Tvedt.  Både så kallade start-up företag från KI och större företag inom biomedicinsk forskning ska kunna inhysas i lokalerna.

Varje enhet har tillgång till separat försörjning av VVS och media som gör att de enkelt kan byggas om och kompletteras utan att störa intilliggande enheter. Det är lätt att flytta  lägenhetsskiljande väggar liksom mellanväggar, labbänkar och mediauttag.

Mångsidigheten i konstruktionen leder till att varje våningsplan kan delas i upp till så många som 12 separata företag med egen försörjning till huvudschakt och mediastråk. Gemensamma funktioner och kommunikationer på våningsplanen är samlade i den mittre zonen i varje byggnad. I entréhallen delar byggnaderna på reception , pausytor, café och utställningsytor.

För mer information och fler högupplösta bilder:

Elina Smidlund elina.smidlund@sweco.se
Presskontakt, Swecos arkitektverksamhet
Tfn 072-200 53 62

Stefan Ekholm stefan.ekholm@sweco.se
Handläggande arkitekt, Sweco
Tfn 08-522 952 56

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>