0 av 0 för ""

Dubbelvinst för Sweco när elnätet i Stockholms- och Uppsalaregionen ska framtidssäkras

Ett omfattande arbete med att rusta upp och framtidssäkra elnätet i Stockholms- och Uppsalaregionen har påbörjats av Svenska kraftnät. Sweco har på kort tid vunnit två nya uppdrag i området.

Svenska Kraftnät ska förstärka elnäten i Stockholms- och Uppsalaregionen för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Sweco har tidigare på uppdrag av Energimyndigheten uppskattat att Sveriges elanvändning kan komma att öka med drygt 20 TWh fram till år 2030. 

Sweco har nu fått i uppdrag att projektera en ny 26 km lång luftledning mellan Odensala i Sigtuna och Överby i Sollentuna med en högre spänningsnivå än befintlig ledning. I det så kallade Uppsalapaketet ska Sweco dessutom förprojektera för nybyggnation och förnyelse av cirka 100–150 km luftledning i huvudsak i Uppsala län.

”Att förstärka elnätet i Stockholms- och Uppsalaregionen är en förutsättning för regionernas fortsatta utveckling. Jag är väldigt stolt över att vi vunnit dessa två uppdrag. Det är glädjande att få förtroendet att fortsätta utveckla stamnätet i regionen tillsammans med Svenska kraftnät”, säger Conny Udd, divisionschef för Swecos energi- och industrikonsulter.

Swecos uppdrag i Uppsalaregionen startar omgående och beräknas vara klart i slutet av 2023. Uppdraget i Stockholmsregionen startar i oktober 2022 och beräknas pågå till 2028.