0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Ett steg närmare en ny station i Rosengård

Planerna på att bygga en ny järnvägstation på Kontinentalbanan i stadsdelen Rosengård i Malmö går nu in i en ny fas. Swecos arkitekter lämnade tidigare i år in det vinnande förslaget kring utformning och gestaltning av Station Rosengård. Nu anlitas företagets ingenjörer för det fortsatta arbetet med att utreda och projektera stationen.

– Station Rosengård är ett viktigt nav i utvecklingen av stadsdelen. Förhoppningen är att stationen ökar tillgängligheten till stadsdelen och att människor i rörelse skapar den trygghet invånarna efterlyser, säger Wolfgang Liepack på Malmö Stad.

Station Rosengård kommer att ligga vid en av Malmös största infarter för biltrafik samt kopplas samman med övrig kollektivtrafik och framtida spårvagnssträckningar. Första delen av stationen ska byggas söder om Amiralsgatan, men tanken är att stationen ska växa och i den andra etappen även finnas på norra sidan.

– Målet är att skapa en öppen och attraktiv station för besökare och resenärer. Läget och områdets komplexa trafikförhållanden är utmanande på flera sätt, säger Jonas Svensson, uppdragsledare på Sweco i Malmö.

Under hösten kommer projekteringen att fortlöpa och planerad byggstart är i början av 2011 när Citytunneln öppnat och trafikbelastningen beräknas avta på Kontinentalbanan. Beställare är Malmö Stad och Trafikverket.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Svensson, uppdragsledare på Sweco, 040 – 16 71 03, jonas.svensson@sweco.se

Sonia Andersson, ansvarig arkitekt, sonia.andersson@sweco.se

Wolfgang Liepack, Malmö stad, 040 – 34 10 00, WolfgangLeo.Liepack@malmo.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>