0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Exportrådet i New Delhi – en levande mötesplats

Exportrådet i New Delhi – en levande mötesplats

För tio år sedan ritade Pia Kjellgren Schönning, arkitekt på Sweco, Exportrådets nya kontor på den svenska ambassadens område i New Delhi. Kontoret skulle komma att bli en framgångsrik mötesplats för svenska och indiska företagare. Så framgångsrik att Statens Fastighetsverk beslutade att bygga ut lokalerna. Från 200 kvadratmeter har ytan mer än tredubblats och de nya lokalerna invigdes i november förra året.

Utformningen av Exportrådets kontor har utgått från det gemensamma gestaltningstema som karaktäriserar ambassadområdet med envåningsbyggnader i ett generöst trädgårdslandskap. Men kontoret bryter till del genom att förses med två våningar utformad som en vit kub med vinklade gavelväggar. I övrigt har den samma rödslammade tegelfasader och samma vita parapet som övriga byggnader.

Det nya Exportrådet har utformats som ett stort öppet rum i två plan, en mötesplats med omkringliggande kontors- och konferensrum.

– Här möts det svenska och det indiska, berättar Pia Kjellgren Schönning. Det svenska känns i de öppna rumssambanden, i tranparensen, i genomsikterna. Det lokala indiska utgörs och synliggörs framförallt genom materialen. Allt är byggt och sammanfogat lokalt, på plats, allt från fönster och dörrar till trappan av glas och stål.

Sweco och dåvarande VBB har sedan länge arbetat med svenska ambassaden i New Delhi. Den ritades ursprungligen av Sune Lindström på VBB och Jöran Curman och invigdes 1959. Ambassaden och dess byggnader har under åren byggts ut och för de större om-och tillbyggnader som gjorts inom ambassadområdet har Joe Lindström och Pia Kjellgren Schönning på Sweco anlitats av Byggnadsstyrelsen/ Statens Fastighetsverk.

Ansvarig arkitekt: Pia Kjellgren Schönning, Sweco, Stockholm
Handläggande arkitekt: Pirkko Lampila

 

För mer information, kontakta:

Pia Kjellgren Schönning, arkitekt Sweco
Tel 0734-12 92 66, pia.kjellgren.schonning@sweco.se

Elina Smidlund, presskontakt Swecos arkitektverksamhet
Tel 072-200 53 62 elina.smidlund@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>