0 av 0 för ""

Sweco undersöker var det finns behov av fler snabbladdare för elbilar i Sverige.

Fler snabbladdare till elbilar längs Sveriges stora vägar

Var finns det behov av snabbladdare för elbilar längs de stora vägarna i Sverige? Det ska Sweco undersöka på uppdrag av Trafikverket, med syfte att främja fordon med alternativa drivmedel. Allt för att skapa förutsättningar för ett nytt resebeteende och nå ett fossilfritt 2030.

En åtgärd för att komma närmare målet att ha en fossilfri fordonsflotta år 2030 är en ökad elektrifiering av transportsektorn. För att fler ska välja fordon med alternativa drivmedel behövs bättre möjligheter att ladda elfordon som möjliggör längre resor. Sweco stöttar Trafikverket i regeringsuppdraget att göra en översyn av behovet av snabbladdinfrastruktur längs de stora vägarna i Sverige. Med snabbladdare laddas elbilen upp till 80 procent av sin batterikapacitet på 30 minuter, att jämföra med att det tar en natt att ladda sin elbil hemma.

– Vi har under många år arbetat med utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige och Europa, som ett led i en mer hållbar samhällsutveckling. Det är därför roligt att få uppdraget att fortsätta arbetet med att analysera behov av snabbladdning längs större vägar och dess koppling till elnätet, säger Cecilia Wallmark, gruppchef inom energistrategiska frågor på Sweco.

– Laddinfrastruktur har en avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen av införandet av alternativa drivmedel. Med fler snabbladdare kan det bli lättare att ta steget att byta till en elbil och det är motiverande att vara en del av det arbetet, säger Magnus Lindén, expert smarta elnät Sweco.

Swecos uppdrag innebär att skapa ett beslutsunderlag avseende elbilsladdning och dess elförsörjning med avseende på behov av kompletterande laddinfrastruktur för att stödja en ökning av antal elfordon i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Wallmark, projektledare Sweco, cecilia.wallmark@sweco.se, tel: 08-6965003
Magnus Lindén, expert smarta elnät Sweco, magnus.linden@sweco.se, tel: 08-6951443
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, hanna.haeggström@sweco.se, tel: 070-2340366