0 av 0 för ""

​Förändringar på el- och energimarknaden

Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden september 2016

  • Förändringar i elcertifikatssystemet på gång. 
  • Spretiga bränslepriser i augusti.

Den hydrologiska balansen stärktes i augusti
Systempriset i augusti levererades till 25,18 EUR/MWh, vilket är något lägre än under juni och juli månad. En orsak till detta är den hydrologiska balansen som har repat sig under augusti månad och underskottet på nordisk nivå ligger nu på drygt 2TWh. Enligt väderprognoserna kommer nivåerna ligga kvar på ungefär samma nivå under de kommande veckorna. Problemen med en trasig kabel under Oslofjorden kvarstår, vilket har bidragit till att de svenska områdespriserna är omkring 5 EUR/MWh högre än systempriset.

Elcertifikatsystemet i förändring
Priserna på elcertifikat pressades nedåt ordentligt under sommaren till bottennoteringen 121 SEK/certifikat. En orsak till nedgången är att bankerna satt hård press på flera vindkraftsproducenter vilket har tvingat dem att sälja av elcertifikat. Elcertifikatpriserna har dock efter sommaren börjat vända uppåt till uppemot 140 SEK/certifikat och den närmsta tiden framöver väntas överskottet av elcertifikat minska.

Samtidigt arbetar Energimyndigheten och NVE på ett förslag på hur dagens elcertifikatsystem efter år 2020 ska övergå till ett framtida svenskt elcertifikatsystem där det nya systemet efter 2020 har som målsättning att generera 18 TWh ny förnyelsebar kraftproduktion till år 2030. Rapportens resultat presenteras i oktober.

Handelsvolymerna på elterminsmarknaden ökar
De senaste åren har handelsvolymerna på den nordiska terminsmarknaden för el sjunkit drastiskt och under 2015 nåddes den lägsta noteringen på 15 år. Under årets första sex månader har dock handelsvolymerna ökat med 18 % i jämförelse med samma period för ett år sedan.

Spretiga bränslepriser under augusti
Gaspriserna i Holland har backat med 7 %, brentoljepriserna stigit med 14 % och kolpriserna backat med 5 %. Med andra ord har bränsleprisutvecklingen under augusti varit ovanligt spretig. En förklaring till de stigande oljepriserna är spekulationer om att Iran kommer medverka på OPEC-möte i september under vilket OPEC tros enas om en gemensam begränsning av medlemsländernas oljeproduktion.

Kolprisutvecklingen förklaras bland annat av förändringen i Kina, som står för ungefär hälften av all kolanvändning. Från den kinesiska kolprovinsen Inre Mongoliet rapporteras att kolproduktionen under årets sju första månader sjunkit med 10 % samtidigt som sju stora gruvor har stängt ned. Målsättningen i regionen är att stänga 65 gruvor till 2020. Utvecklingen i Kina har satt fart på de kinesiska kolpriserna som också avspeglas i de europeiska priserna.

Gaskraften vinner mark
Gaskraften i Tyskland börjar så smått att vinna mark mot kolkraftverken, och de mest effektiva gaskraftverken med en verkningsgrad på 60 % körs allt oftare dygnet runt och inte enbart vid peak-produktion. Även de mest effektiva gaskraftverken har under de senaste åren haft väldigt få och minskande antal drifttimmar. Gaspriserna i Europa har nått de lägsta nivåerna på över sex år. Med fallande gaspriser och stigande kolpriser börjar dock framtiden ljusna för dessa kraftverk. Överväganden om att väcka vilande moderna gaskraftverk till liv börjar diskuteras runt om i Europa.

Fortsatt nedåtgående pristrend för utsläppsrätter
Priserna på utsläppsrätter har fortsatt gå ner under augusti och i början av september handlades de för cirka 4,1 EUR/ton. Den främsta anledningen är att fullskaliga auktioneringar av utsläppsrätter nu dragit igång efter sommaren och att gaskraft blivit allt billigare i förhållande till mer CO2-intensiv kolkraftproduktion.

För ytterligare information kontakta:
Christian Holtz, energimarknadsanalytiker Sweco, 08 – 695 64 74, christian.holtz@sweco.se
Anna Lindqvist, pressansvarig Sweco Sverige, 08-6965190, anna.lindqvist@sweco.se