0 av 0 för ""

Förutsättningar för olika kraftslag tydliggörs i ny Sweco-rapport

Sjunkande intäkter och delvis ökande kostnader har präglat den svenska energisektorn under en längre tid. I Swecos nya rapport till Energikommissionen om förutsättningar för olika kraftslag blir det tydligt att denna trend ser ut att fortsätta. Flera energikällor står inför stora investeringar framöver samtidigt som prognoserna talar för fortsatt låga elpriser.

– Vår utredning tydliggör de utmaningar som våra största energislag står inför. För kärnkraften väntar stora investeringar kopplade till ökade krav på säkerhet. Ett flertal svenska vattenkraftverk är gamla och behöver renoveras. Vindkraften har genomgått en snabb teknikutveckling som bidrar till ekonomiska utmaningar för tidiga investerare. Alla kraftslag har en sak gemensam, en ansträngd ekonomi, fast i olika grader, säger Frank Krönert, energimarknadsexpert på Sweco. Samtidigt har vi ett produktionsöverskott på energi i Norden idag som kommer att öka ytterligare, vilket har en elprisdämpande effekt.

Sweco har anlitats av Energikommissionen för att utreda vilka kostnader och intäkter som olika typer av kraftslag påverkas av. Resultatet, som ska användas av regeringen för att fatta långsiktiga beslut rörande energisektorn, presenterades nyligen i Energikommissionens promemoria. Idag publicerar Sweco underlagsrapporten i sin helhet. Rapporten visar att det finns olika vägar att gå beroende på hur man vill att framtidens energiförsörjning ska se ut. Politiska styrmedel kommer att ha betydelse i de fortsatta vägvalen.

– Många aspekter påverkar vägvalen och utfallet. Relevanta konsekvensanalyser kommer att bli viktiga för att hamna rätt. Långsiktigt handlar det om att ha ett effektivt kraftsystem med låga utsläpp och hög leveranssäkerhet till rimliga kostnader. Kortsiktigt handlar det till exempel om effektskatten på kärnkraft och fastighetsskatten på vattenkraft, säger Frank Krönert.

Läs rapporten i sin helhet här: energikommissionen.se/aktuellt/rappo…

För mer information kontakta:
Frank Krönert, energimarknadsexpert, Sweco, 08 695 58 02, frank.kronert@sweco.se
Anna Lindqvist, Pressansvarig Sweco Sverige, 08 – 696 51 90, anna.lindqvist@sweco.se