0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Fossilfria fordon, arbete för integration och forskning kring delningsekonomin belönas med Swecos Hugopris

Sweco belönar årligen hållbara och innovativa idéer för samhällsutveckling med Hugopriset. Vinnarna korades idag vid Swecos inspirationsdag. Priset delas ut i tre kategorier och gick i år till: Årets inspiratör – Emma Arnesson i organisationen Hej Främling! som konkret arbetat med integration av nyanlända, Årets innovatör – Zero och 2030-sekretariatet tillsammans som visar på hur vi kan skapa en fossilfri fordonsflotta och Årets student – Lucie Zvolska från Lunds Universitet som forskat kring delningsekonomin.

– Med Hugopriset vill Sweco lyfta inspirerande individer och organisationer som inte bara bidrar till en hållbar samhällsutveckling, utan även entusiastiskt driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle och vågar tänka nytt, säger prisutdelare Åsa Bergman, vd Sweco Sverige.

Årets vinnare av Hugopriset 2016

Årets innovatör tilldelas 2030-sekretariatet och Zero, för att de båda med elegant intelligens och hög ambition organiserat progressiva företag och organisationer för att effektivisera utvecklingen av ett hållbart energisystem. Både svenska 2030-sekretariatet och norska Zero har som gemensamt mål att samla olika aktörer för en effektivare användning av ett hållbart energisystem. Båda har tagit fram konkreta förslag för hur vi ska uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta.

Årets innovatör tilldelas en person eller verksamhet för en innovation som har potential att bidra till en hållbar samhällsutveckling på ett resurseffektivt sätt.


Årets inspiratör
tilldelas Emma Arnesson i Hej Främling! för att hon med imponerande mod, handlingskraft och minimala resurser, bidragit till socialt samhällsbyggande när det behövs som mest. Emma Arnesson har med organisationen Hej Främling! skapat integration och meningsfulla möten mellan etablerade svenskar och nyanlända när flyktingkrisen varit som störst.

I sitt arbete har hon bland annat organiserat löpträningar i Grytan, Östersund, där nyanlända och etablerade svenskar tillsammans tränar, ställer upp i tävlingar, lär känna varandra och delar nätverk.

Årets inspiratör tilldelas en person med idéer eller gärningar som inspirerat andra till att bidra i arbetet för hållbar samhällsutveckling.


Årets student
tilldelas Lucie Zvolska, Lunds universitet, för sitt examensarbete om delningsekonomi. Med ett kritiskt, men alltid konstruktivt, synsätt granskar hon de nya sätten att utnyttja logi-möjligheter som har utvecklats de senaste åren. Resultatet kan fungera som vägledning för många utvecklare av ägodelandets ekonomi.

Årets student tilldelas den student som har författat ett examensarbete med hög akademisk kvalitet som har praktisk relevans för en hållbar samhällsutveckling.

Juryn består av:

Om Swecos Hugopris
I över 30 års tid har Sweco belönat energisparande idéer och innovationer genom att dela ut Stora Energipriset. Swecos Hugopris är en vidareutveckling av Stora Energipriset och det nya namnet är en hyllning till Hugo Theorell, en av grundarna till Sweco. Hugo Theorell tog fram den reglerventil som användes då centralvärme skulle börja installeras i Sverige, bland annat på Kungliga Slottet i Stockholm, vid förra sekelskiftet. Hans ventil var nytänkande och banbrytande inom uppvärmningstekniken och stod i en klass för sig i mer än ett halvt sekel. Priset delas ut till inspiratörer, uppfinnare, eldsjälar eller andra som med entusiasm och nytänkande bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Om Swecos inspirationsdag 2016 Swecos inspirationsdag är ett årligt evenemang med fokus på aktuella teman. Inspirationsdagen samlar branschföreträdare och temat i år är Energirevolutionen. Under dagen föreläser inbjudna talare inom temat Energirevolutionen och Swecos Hugopris delas ut till inspiratörer, innovatörer och eldsjälar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

För ytterligare information, kontakta:

Swecos presskontakt: Anna Lindqvist, tfn: 070-645 51 90, anna.lindqvist@sweco.se

2030-sekretariatet, Mattias Goldmann, tfn: 070-309 00 45, mattias.goldmann@fores.se

Zero, Marius Holm: tfn: +47 9572 1632, marius.holm@zero.no

Hej Främling, Emma Arnesson: 070-223 39 41, emma@hejframling.se

Lucie Zvolska: tfn: 072-534 91 03, lucie.zv@gmail.com

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>