0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Fyra nominerade till Stora Energipriset – Energibesparing i miljonprogramsområden i fokus

De nominerade till Stora Energipriset 2010 är alla engagerade i olika former av energibesparingsprojekt – flera i landets miljonprogramsområden. Genom att rusta hela beståndet från rekordåren skulle man kunna halvera energibehovet och spara omkring 4 terawattimmar per år enligt beräkningar gjorda av Energimyndigheten* och Sweco. Detta motsvarar uppvärmningen av 450 000 lägenheter per år.

‒ De nominerade har mycket att lära ut om hur vi kan spara energi. Projekt av det här slaget är viktiga om vi ska nå de mål som Sverige har satt upp för att minska användningen av energi med 20 procent till 2020. Det är givetvis något som vi vill lyfta fram genom Stora Energipriset, säger Eva Nygren, VD för Sweco Sverige.

En miljon bostäder byggdes för att lösa den akuta bostadskrisen 1965-1974, det vi idag kallar miljonprogrammet. Omkring 650 000 av dessa är i dag i behov av omfattande renovering. Husen byggdes i en tid då energi var billig och möjligheterna att spara energi är därför stor.

‒ Många av de som har sökt Stora Energipriset i år har arbetat med renovering och upprustning av fastigheter i miljonprogrammet. Det handlar dels om att göra energi- och miljövinster men också att skapa långsiktigt hållbara bostäder ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv, säger Eva Nygren.

De nominerade är:
ÖrebroBostäder AB, för helhetskoncept och energitjuvsjakt
VD Ulf Rohlén, 019-19 43 08

Karlstads Bostads AB, för projekt Orrholmen
VD Mats Enmark, 054-14 28 10 

AB Alingsåshem, för projekt Brogården
VD Ing-Marie Odegren, 0322-61 77 00

Fastighets AB Brostaden, för projekt Getholmen
Marknadschef Anders Hallqvist, 08-602 33 00

Stora Energipriset delas ut av Sweco på Moderna Museet den 23 november. Sedan starten 1984 har det fokuserat på idéer som på olika sätt hjälper till att minska energianvändningen i samhället. Idéer som spänner från stort till smått med den gemensamma nämnaren att bevis krävs; energibesparingen ska vara ett faktum.

I juryn sitter Carl-Erik Nyquist, Tomas Kåberger, generaldirektör på Energimyndigheten, Lars Nilsson, fd chefredaktör på Ny Teknik, Lennart Jagemar, docent vid Chalmers, Per Fahlén, professor vid Chalmers, Louise Trygg, forskare i Linköping samt Lars Olof Matsson och Karin Annerwall Parö, båda Sweco.

* http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Det-gar-att-halvera-energibehovet-i-miljonprogramshus/

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>