0 av 0 för ""

Publicerad: 2023-10-04

Glädje genomsyrade visionsverkstad hos Sweco i Malmö

För att framtida stadsbyggnad ska underlätta för integration och social hållbarhet bjöds malmöbor in till en visionsverkstad hos Sweco på Drottningtorget i Malmö i slutet av september. Deltagarna fick formulera sina visioner om Malmö och skapa drömprojekt. Workshopen var den andra av två under delat värdskap av Sweco Architects, Tillsammans i Förening (TiF) och Yalla Trappan. Projektet är en del av satsningen Malmö in the Making.

Vid en workshop den 27 september hos Sweco fick 30 malmöbor i olika åldrar bidra med visioner och idéer på två olika teman – glädje och rädsla.

Deltagarna visade glädje över mångfalden i en cykelnära och grön stad. På temat rädslor kretsade samtalet kring att människor inte möts över gränser och att trottoarer inte förblir trottoarer – men även cykelrondellen diskuterades.

– Att idéburen sektor och sociala företag kommer i kontakt med näringslivet – liksom tvärt om – gör att vi direkt engagerar de människor som rör sig i våra stadsrum, men vars röster inte alltid hörs, säger Emma Newman, specialist inom social hållbarhet på Sweco Architects.

Vid den tidigare workshopen, som hölls hos Yalla Trappan den 13 september, deltog 30 kvinnor med bakgrund från 15 olika nationer. Med hjälp av tolkar och workshopledare fick deltagarna möjlighet att prata om boende och stad på ett för dem anpassat sätt. Här kretsade samtalen ofta kring stadens möjligheter att underlätta gemenskap i vardags- och familjelivet.

– Stadsutveckling fokuserar ofta på nackdelarna med segregation i vissa stadsdelar, medan våra deltagare i stället lyfte den trygghet som närhet till familj och vänner från samma språkgrupp innebär.

En del av förbättringsförslagen rörde trygghet: organisera fler mötesplatser för ungdomar, mer belysning utomhus, samt inomhuslekplatser för mindre barn vintertid. På temat mötesplatser inomhus lyftes även behovet av större boenden för familjer med många barn.

– Något som genomsyrade diskussionerna var den stora kärleken till Malmö. Folk var otroligt stolta och glada över sin stad – särskilt mångfalden, närheten till havet och parker, torg, butiker liksom enkelhet att förflytta sig, säger Emma Newman.

Sweco Architects visionsprojekt och samarbetspartners presenteras på Swecos kontor på Drottningtorget under hela september. Utställningen är öppen för alla.