0 av 0 för ""

Göteborg en världsstad år 2070

Året är 2070 och Göteborg är navet i en skandinavisk arbetsmarknadsregion som omfattar 13 miljoner människor. Allt enligt visionen ”Göteborg 2070”, som presenteras i dag kl 15.00 vid Almedalsseminariet ”Göteborg 2070 – navet i Skandinavien”. Bakom visionsarbetet ligger Sweco, Skanska, MTR, Volvokoncernen och Volvo Cars.

2070 är Göteborg en hållbar och gränslös stad som kännetecknas av en bred arbetsmarknad, ett stort utbud av blandboenden, intressanta mötesplatser och ett sömlöst resande utan ändhållplatser. Grunden för stadens expansiva utveckling till ett skandinaviskt nav ligger i skapandet av ett högeffektivt transportsystem. 2070 går det att nå Stockholm, Oslo och Öresundsregionen på drygt en timme från Göteborg, vilket gör att många väljer att till exempel bo i Göteborg och jobba i någon av de andra huvudstäderna i Norden, eller vice versa. Förbättrade transporter har lett till en ökad företagsetablering vilket skapar fler arbetstillfällen.

Varken barriärer eller tidtabeller
Göteborg är en mer sammanfogad stad, där fysiska barriärer, som E6:an och spår, har däckats över eller grävts ner och ersatts med gröna stråk och bostäder. Centrum sträcker sig över båda sidor om Göta älv där älvens värden tas tillvara i högre utsträckning än i dag. Allt detta har lett till en minskad bostadssegregation och ett varierat utbud av boenden. Staden har också en rad mötesplatser, dels för omstigning mellan olika transportslag, dels som samlingspunkter för människors arbete och fritid.

I ett nät av effektiva transportsystem behövs inga tidtabeller, hållplatser eller oönskade väntetider. Fordonen är självkörande och utsläppsfria, och kan därför även köras inomhus. Varje resa kan anpassas sömlöst helt utifrån individens behov och möjligheter. Du väljer själv tid, betalningssätt och destination för resan från dörr till dörr; den snabbaste, miljövänligaste eller vackraste vägen – ensam eller tillsammans med andra. Göteborg kommer att visa vägen för ett effektivt och problemfritt resande som sker på resenärens villkor.
 

För mer information kontakta:
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 010-484 54 04, hanna.haeggstrom@sweco.se

Anders Erlandsson, regionchef Skanska Sverige, 010 44 84 116, anders.erlandsson@skanska.se

Ytterligare information: www.goteborg2070.se (hemsidan lanseras under dagen)