0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Händelserikt halvår i svenska paviljongen

I helgen slår världsutställningen i Shanghai igen sina portar. Det senaste halvåret har varit händelserikt och intensivt, inte minst för arkitekterna på Sweco som utformat paviljongen.

‒ Vi kunde inte på förhand föreställa oss vilken uppmärksamhet vårt arbete skulle få. Bara tanken på att omkring 20 000 människor varje dag köat och besökt den svenska paviljongen, tittat på arkitekturen och vandrat genom utställningen, är svindlande säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

‒ Jag tycker att vi lyckats bra med utformningen av den svenska paviljongen och prickat konceptet på alla sätt. Hållbar samhällsutveckling är en angelägen fråga som gestaltas i bygganden genom mötet mellan staden, naturen och människan. Den svenska paviljongen har varit en bra bas för att visa upp och berätta om hur vi i Sverige arbetar med holistiska helhetslösningar för arkitektur, samhällsbyggande och miljöteknik, säger Johannes Tüll, ansvarig arkitekt på Sweco.

Sweco har arbetat i Kina under de senaste åren. Framförallt med hållbar stadsutveckling. Givetvis har världsutställningen haft en stor betydelse för dessa affärer. Att paviljongen nu ser ut att få stanna kvar i Kina är ytterligare en bonus.

 ‒ Det har varit en av de bärande hållbarhetstankarna från början, att paviljongen ska gå att monteras ner och byggas upp igen på annan plats. Att det nu finns flera kinesiska intressenter känns väldigt bra, säger Christer Stenmark, projektansvarig på Sweco.

Sweco har genomfört ett flertal aktiviteter i den svenska paviljongen under det halvår som har gått. Föreläsningar har hållits och hundratals frågor från hela världen har besvarats kring det arbete som utförts. Sweco har även genomfört en fototävling tillsammans med Tierrra Grande/Mattias Klum i anslutning till världsutställningen.

Fakta:

Världsutställningen i Shanghai öppnade den 1 maj och stänger den 31 oktober 2010. Då kommer utställningen ha haft mer än 70 miljoner besökare på området. Det är det största hittills i Expots historia.

För mer information kontakta:
Rebecka Gunner, Informationschef Sweco Sverige, 0734-126675, rebecka.gunner@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>