0 av 0 för ""

Sweco ska undersöka hur tågtrafiken kan se ut i Öresundsregionen i framtiden. Bild: Gettyimages.

Hur kan tågtrafiken se ut i Öresundsregionen om 30 år?

Sweco har fått ett uppdrag inom Greater Copenhagen att undersöka hur tågtrafiken kan se ut i Öresundsregionen i framtiden. Sweco ska ta fram ett antal scenarier för hur tågtrafiken kan utvecklas fram till år 2050, i syfte att skapa ett sammanhängande transportsystem i regionen.

Greater Gopenhagen är ett samarbete mellan Region Skåne och Region Halland i Sverige samt Region Sjælland och Region Hovedstaden i Danmark samt alla tillhörande kommuner. Samarbetet har som ambition att göra regionen till en metropol med stark tillväxt och växande arbetsmarknad.

Syftet med projektet är att skapa en sammanhängande infrastruktur, att underlätta hållbara transportformer och stärka regionen som knutpunkt inom det transeuropeiska transportnätverket TEN-T. Målet med Swecos uppdrag är att skapa en gemensam dansk-svensk bild av hur den framtida tågtrafiken i Greater Copenhagen ska utvecklas.

– Vi kommer att identifiera ett antal strategiska vägval och beskriva scenarier för tågtrafiken de kommande 30 åren. Scenarierna ska dels omfatta en samlad bild av trafikeringen med regionaltåg, fjärrtåg och godståg, dels illustrera hur tillgängligheten kan förbättras till och från och inom regionen. Det är väldigt spännande att få blicka runt både ett och två hörn för att se hur transportsystemet kan se ut i regionen i framtiden, säger Mats Hermansson, vd för Swecos verksamhet inom samhällsanalys och mobilitet.

Exempel på scenarier är tillkomsten av nya stambanor i Sverige, nya fasta Öresundsförbindelser och København-Ringstedbanen. Swecos uppdrag påbörjas omgående och förväntas vara klart i mitten av 2019.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och mobilitet Sweco, 073-4126565, mats.hermansson@sweco.se
John Fridlund, uppdragsledare Sweco, 070-2547941, john.fridlund@sweco.se
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 070-234 03 66, hanna.haeggstrom@sweco.se