0 av 0 för ""

Inflyttningen i Stockholm fortsatt hög men barnafödandet har nått en kulmen

Befolkningen i Stockholms stad uppgick den sista september till 861 010 personer. Det visar nya siffror från SCB och Swecos analys- och strategiverksamhet.

3 597 barn föddes och 18 207 flyttade in under det tredje kvartalet medan 1628 personer dog och 14 670 flyttade ut. Befolkningsökningen är därmed 5 649 personer, något lägre än samma kvartal 2010. Det är ingen enskild komponent som kan förklara skillnaden utan det är en kombination av ett högre antal utflyttade och döda samt ett mindre antal inflyttade under juli-september i år jämfört med förra året.

Under de tre första kvartalen 2011 sammantaget har befolkningen ökat med 13 937 personer, vilket är mer än samma period 2010. Dock har barnafödandet minskat, mellan januari och september föddes 10 430 barn i år jämfört med 10 638 under samma period förra året.

I Stockholms län uppgick befolkningen till 2 084 526 den sista september. Alla kommuner utom Norrtälje och Nykvarn ökade sin befolkning.  7 515 barn föddes och 3 655 dog, 21 497 flyttade in och 15 070 flyttade ut, vilket totalt ger en ökning på 10 574 personer.

Källa: Sweco /SCB

För mer information kontakta:
Karin Fägerlind, Sweco, 08-508 35 0 34, karin.fagerlind@sweco.se