0 av 0 för ""

"Museet är 150 år och en så gammal byggnad kräver kreativitet och lyhördhet, standardlösningar fungerar helt enkelt inte", säger Karin Ericsson, uppdragsledare. Källa: Nationalmuseum. Fotograf: Bruno Ehrs.

Ingenjörsmässig intuition ledord när Nationalmuseum moderniserats

Den 13 oktober öppnade Nationalmuseum portarna för allmänheten igen efter fem års renovering. Med varsam hand har Sweco moderniserat den anrika byggnaden till forna dagars glans och nutida krav på klimat, säkerhet och miljö. 700 000 konstverk kan flytta hem.

– Museet är 150 år, en så gammal byggnad kräver kreativitet och lyhördhet. Du måste vara där på plats för att klämma och känna, standardlösningar fungerar helt enkelt inte, säger Swecos uppdragsledare Karin Ericsson som varit med under hela ombyggnaden.

Det museum som vid invigningen 1866 var modernt och nyskapande har slitits under decennier och klarade inte längre dagens höjda säkerhetsnivåer. Detsamma gällde inomhusklimatet där kraven ökat för att få låna in konst men också för att bevara den egna. Swecos uppdrag har bland annat varit att utöka de publika ytorna med 2 300 kvm och att installera det nya klimatsystemet. Systemet är knappt synligt för besökare men bidrar till en jämn luftfuktighet i hela byggnaden. Det gör att all typ av konst nu kan visas i nästan hela huset, vilket tidigare varit omöjligt.

En tuff nöt att knäcka var installationen av ventilation och sprinkleranläggningen där systemet inte får synas. Det löstes genom att ta fram särskilda takrosetter som rymmer både ventilation och sprinklermunstycke, som i sig blev ett smycke för taket.

– Det gäller att se möjligheter i omöjligheterna. Vi har dessutom jobbat i tighta team och haft en tät dialog med uppdragsgivaren Statens Fastighetsverk vilket gjort vårt arbete mycket enklare, säger Karin.

Skydd mot skadligt ljus

Den kanske största förändringen efter renoveringen är att en stor del av byggnadens över 300 fönster nu öppnats upp. De var tidigare igensatta som skydd mot skadligt ljus, men med dagens teknik är det möjligt att visa konsten i dagsljus.

I Swecos uppdrag ingick också att förbättra akustiken i de två innergårdarna. Lösningen blev att konstruera ett nytt glastak med en form som hjälper till att slå sönder ljudet och sprida det åt olika håll. Innergårdens väggar har dessutom klätts med en ny mjuk puts vilket fått ner ljudnivån betydligt.

Tre gånger så mycket konst

Efter renoveringen kan museet ta emot dubbelt så många besökare och visa tre gånger så mycket konst. De publika ytorna i museet har ökat med cirka en tredjedel genom att magasin, verkstäder och kontor har flyttat ut. Källarplanet som inte var tillgängligt för besökare tidigare har byggts om för serviceytor som förvaring, matsäcksrum och toaletter. Arbetet har varit komplext och krävt 50 yrkesgruppers kompetens där över tre tusen personer involverats.

Nationalmuseums samlingar består av måleri, skulptur och konst på papper från omkring 1500-talet till 1900-talet, samt av konsthantverks- och designföremål från 1500-talet till nutid. Det totala antalet föremål uppgår till cirka 700 000.

För mer information, kontakta:
Karin Ericsson, uppdragsledare Sweco, karin.ericsson@sweco.se, 08-696 50 38
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, hanna.haeggstrom@sweco.se, 070-234 03 66