0 av 0 för ""

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SWECO AB (PUBL)

Sweco AB kommer den 23 mars 2010 att publicera kallelsen till årsstämman i SvD samt PoIT. Årsstämman hålls den 29 april 2010 kl 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Hedlund, informationschef i Sweco. 08-695 66 12, fredrik.hedlund@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 100 anställda i elva länder och omsatte 2009 drygt 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 90 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2010 kl 10.30.