0 av 0 för ""

Kommunerna möter olika stora utmaningar inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Kommuner har olika förutsättningar att nå hållbarhetsmålen visar ny rapport

Kommunerna möter olika stora utmaningar inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och det finns såväl synergier som målkonflikter i hållbarhetsarbetet. Det visar 2017 års upplaga av rapporten Sveriges Nya Geografi från Arena för Tillväxt och Sweco.

Arena för Tillväxt och Sweco ger sedan 1998 tillsammans ut rapporten Sveriges Nya Geografi. I årets rapport konstateras att det är mycket stora skillnader i hur väl rustade kommunerna är inför omställningen till ett hållbart samhälle.

– För att lyckas i det lokala och regionala hållbarhetsarbetet krävs nära samverkan mellan privata och offentliga aktörer där många tar ansvar. Hållbarhetsarbetet behöver vara en självklar del i all verksamhet, inte ses som ett eget verksamhetsområde. Det är också viktigt med tydliga mätbara mål, långsiktighet och ett modigt ledarskap som stimulerar nytänkande, säger Katrien Vanhaverbeke, verksamhetschef, Arena för Tillväxt.

– Relationen mellan ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är komplex och kan vara en utmaning för kommuner. Exempelvis kan en aktiv näringslivspolitik få upp sysselsättningen i en kommun, men om den inte genomförs på rätt sätt kan den istället slå mot kommunens miljöarbete. Därför är det viktigt att kommunerna hela tiden tar ett helhetsgrepp om sitt hållbarhetsarbete, säger Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och trafikplanering på Sweco.

Utmaningar inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

Rapporten visar att den ekonomiska hållbarheten är viktig för såväl tillväxtkom­muner som kommuner med stora strukturella utmaningar. Osäkerhet i befolkningsutvecklingen för framförallt små och redan utsatta kommuner påverkar möjligheten till långsiktiga ekonomiska investeringar som skulle stärka den sociala hållbarheten.

Långtidsarbetslösheten är en stor utmaning för många kommuner och det skiljer hela 7,9 procentenheter mellan den kommun som har högst respektive lägst långtidsarbetslöshet. En fullföljd gymnasieexamen är idag en nödvändig förutsättning för att vara anställningsbar på dagens arbetsmarknad. Det är dock en stor andel av eleverna, omkring 35 procent, som inte fullföljer gymnasiet inom avsedd tid.

Utsläppen av de produktionsrelaterade växthusgaserna har sjunkit de senaste åren i nästan alla kommuner. Minskningen har varit störst i storstäder och större städer, där utsläppsnivåerna per capita är jämförelsevis låga. Skillnaderna mellan kommunerna beror bland annat på vilka industrier som finns i kommuner och tillgång till kollektivtrafik.

Sveriges Nya Geografi presenteras i Almedalen

Rapporten kommer att presenteras i Almedalen på seminariet ”Hållbarhet och dess betydelse för utveckling och attraktionskraft”. Läs mer om seminariet här.

Läs rapporten Sveriges Nya Geografi i sin helhet här.

För mer information kontakta:
Katrien Vanhaverbeke, verksamhetschef, Arena för Tillväxt, katrien@arenafortillvaxt.se, 08-4527515
Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och trafikplanering på Sweco, mats.hermansson@sweco.se, 08-695 65 65
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, hanna.haeggstron@sweco.se, 010-484 54 04

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>