0 av 0 för ""

Kontinentalstaden – Malmös nya stadsdel på spåren. Visualisering: Andreas Svenning, Sweco

Kontinentalstaden – Malmös nya stadsdel på spåren

Nästa år planeras öppningen av Kontinentalbanan, som är den östra delen av Malmös nya tågförbindelse Ringlinjen. I en pågående utredning föreslår Sweco en överdäckning av stora delar av spåret, vilket innebär att det frigörs mark för bostäder och mötesplatser centralt i staden.

– I Malmö stads översiktsplan har man fastslagit att man behöver göra investeringar för att bryta de fysiska barriärerna i staden, genom förtätning och utbyggnad av infrastrukturen. Kanske kan överdäckningen av Kontinentalbanan vara en sådan satsning, säger Urban Skogmar, arkitekt på Sweco i Malmö.

Swecos vision för Kontinentalstaden är en ny attraktiv stadsdel som förbinder stadens västra och östra delar och minskar de fysiska barriärer som finns idag. Genom att gräva ner spåren frigörs cirka 30 hektar exploaterbar mark som kan användas för bostäder, gator och mötesplatser.

– Kontinentalbanan löper idag rakt igenom staden och för att kunna öppna den innebär det att man behöver investera stora summor i bullerreducerande åtgärder, eftersom att det finns krav på hur nära järnvägen man tillåter bebyggelse. Genom att överdäcka spåren behöver vi inte samma skyddsavstånd till bostäderna, utan möjliggör i stället för att kunna bygga minst 5000 nya, säger Urban Skogmar.

Visionen är framtagen av Sara Edman, Magdalena Hagbrand, Lina Olsson, Sebastian Severinsen och Andreas Svenning, fem av Swecos traineer, i ledning av Urban Skogmar, arkitekt och gruppchef på Sweco i Malmö. Visionsrapporten planeras vara klar i maj 2017.

För mer information kontakta:
Urban Skogmar, tel. 073-31 988 48, urban.skogmar@sweco.se

Visualiseringar: Andreas Svenning, arkitekt på Sweco.