0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Ledningsförändringar i Sweco

Jonas Dahlberg har utsetts till ny ekonomi- och finansdirektör, CFO, i Sweco-koncernen. Han efterträder Bo Jansson från och med den 1 maj 2012. Bo Jansson, som fyller 60 år under 2012, lämnar befattningen som vice vd men kommer även i fortsättningen att ingå i Swecos koncernledning med ansvar för finansieringsfrågor, förvärv, IR och risk management. Bo Jansson har arbetat som ekonomi- och finansdirektör i Sweco sedan år 2000 och som vice vd sedan 2008.   

Jonas Dahlberg är 38 år och har arbetat i Sweco sedan 2008 med ansvar för koncernens affärsutveckling och som vd i Sweco Ryssland. Jonas Dahlberg, som dessförinnan kommer från McKinsey, har bland annat ansvarat för koncernens förvärvsaktiviteter. Jonas är civilingenjör och civilekonom från Umeå Universitet.

Ledningsförändringen innebär att Swecos koncernledning utökas med en person och utgörs från och med den 1 maj 2012 av Mats Wäppling, Jonas Dahlberg och Bo Jansson.

Till ny vd i Sweco Ryssland har utsetts Bo Carlsson, som för närvarande är vd i Sweco Environment. Bo Carlsson har arbetat i Sweco-koncernen i sammanlagt 22 år, bland annat som vd i Sweco Management och regionchef inom Sweco Environment. Bo tillträder sin nya befattning den 1 maj 2012.  

För ytterligare information kontakta:
Mats Wäppling, vd och koncernchef i Sweco, 08-695 66 07, 070-645 03 21 mats.wappling@sweco.se

Fredrik Hedlund, Informationschef i Sweco, 08-695 66 12, 0734 12 66 12 fredrik.hedlund@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>