0 av 0 för ""

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Fotograf: Anna W Thorbjörnsson

Publicerad: 2022-05-12

Lönsam tillväxt för Sweco Sverige första kvartalet 2022

Sweco Sverige levererade ett fint första kvartal 2022 med en nettoomsättning om 1 968 MSEK, lönsam tillväxt och hög kundnöjdhet.

Idag släppte Swecokoncernen sin delårsrapport för det första kvartalet 2022. Sweco Sverige redovisar en organisk tillväxt på 1 procent, justerad för kalendereffekter, och en god marginal på 12,9 procent. EBITA minskade främst på grund av högre sjukfrånvaro och högre rörelsekostnader.

I februari meddelade Sweco Sverige förvärvet av Swedish Net Engineering med 28 anställda, ett bolag med expertis inom fysiskt och tekniskt skydd samt säkerhet. Verksamheten är ett bra komplement till Swecos erbjudande och passar väl in med det ökade behovet av säkerhetslösningar.

Den svenska marknaden var fortsatt relativt god under första kvartalet, men det fanns variationer mellan segmenten.

– Sweco Sverige har haft en fin start på året med lönsam tillväxt, trots hög sjukfrånvaro inledningsvis, och ett stort fokus på utvecklingen av vårt tjänsteerbjudande. Kundnöjdheten är fortsatt hög vilket är avgörande för vårt fortsatta arbete att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners utveckla framtidens hållbara samhällen och städer, säger Sweco Sveriges vd Ann-Louise Lökholm Klasson.

Nettoomsättningen uppgick till 1 968 MSEK (1 905). Den organiska tillväxten, justerad för kalendereffekter, uppgick till 1 procent. Den organiska tillväxten berodde främst på högre intäkter från underkonsulter och högre genomsnittliga arvoden, medan högre sjukfrånvaro hade en negativ påverkan.

Kalendereffekten om åtta fler arbetstimmar hade en positiv påverkan om cirka 26 MSEK på nettoomsättning och EBITA, jämfört med samma period föregående år. EBITA minskade med cirka 7 procent, motsvarande 18 MSEK, justerat för kalendereffekter och EBITA-marginalen minskade till 12,9 procent (13,0). EBITA-minskningen berodde främst på högre frånvaro och högre rörelsekostnader, medan högre genomsnittliga arvoden hade en positiv effekt.

Läs hela Sweco AB:s rapport.