0 av 0 för ""

Många anställningar för nyanlända i jobbpraktik

Sweco gick under 2015 med i initiativet ”Sverige tillsammans” för att erbjuda arbetstillfällen för minst 100 nyanlända. Efter tre års tid har nästan 40 procent fått anställning.

Samtidigt som Sweco har ett stort behov av att rekrytera kompetenta medarbetare är bristen på utbildade ingenjörer stor. Som en del i att bredda rekryteringsbasen, göra en insats i den dåvarande flyktingkrisen och ta tillvara på värdefull kompetens beslutade Sweco att under 2015 gå med i ”Sverige tillsammans – 100-klubben”, ett nationellt initiativ för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

För Åsa Bergman, vd på Sweco, är jobbpraktik ett bra sätt att hitta nya kollegor.    

”Vi jobbar med samhällsutveckling och i det ingår att vi bidrar med konstruktiva lösningar. Men för mig är det också särskilt viktigt att vi för att utvecklas som företag rekryterar alla typer av människor. Jag har jobbat länge inom branschen och min erfarenhet är att det är när människor med olika bakgrund, tankar och idéer möts som vi blir riktigt nytänkande och hittar de bästa lösningarna”.

Efter tre års tid har fler än 100 personer kunnat erbjudas praktik på Sweco, varav 37 har fått anställning. En av dessa är Deema Amayri som kom till Sverige år 2014 efter att ha flytt kriget i Syrien. Med en civilingenjörsutbildning från Damaskus universitet och fyra års arbetslivserfarenhet matchade hennes kompetens väl med Swecos affärsverksamhet. Efter praktiken erbjöds Deema Amayri provanställning som därefter övergick till en fast anställning.

”På Sweco fick jag direkt möjlighet att visa vad jag kan. Jag började med att göra enklare beräkningar och fick sedan stegvis mer och mer ansvar. Jag trivs mycket bra, Sweco är ett internationellt företag med många spännande projekt och alltid nya utmaningar”, säger hon.