0 av 0 för ""

I en ny vision för Västerbron visar Sweco hur bron kan fungera både som mötesplats och trafiklösning.

Med gröna stråk och plats för kultur blir Västerbron mer än transportlänk

I en ny vision för Västerbron, ett av Stockholms mest kända landmärken, visar Sweco hur bron kan fungera både som mötesplats och trafiklösning. Från dagens två bilkörfält och fält för cyklister och fotgängare, föreslår Sweco ett grönt stråk längs den östra sidan med utsikt över innerstaden som kan avnjutas av både pendlare, motionärer och turister.

Västerbron erbjuder fantastiska vyer över staden. Bron invigdes för trafik 1935 och står inför en omfattande renovering de närmaste åren för att klara den tunga trafiken även framgent, men även för att göra det enklare och mer trivsamt för cyklister och fotgängare att ta sig över bron.

I visionen, som tagits fram av fyra deltagare från Swecos traineeprogram, föreslås ett grönt stråk som förbinder befintliga grönområden i norr och syd – längs Söder- och Norr Mälarstrand via Långholmen och Rålambshovsparken – och uppmuntrar till gång och cyklande.

– Våra överslagsberäkningar visar att belastningen på Västerbron sänks med 20 procent om man byter ut ett körfält och anlägger ett grönområde med växtbäddar och träd. Det minskar samtidigt behovet av framtida brorenoveringar, säger Carlos Ruiz-Alejos, som tagit fram förslaget tillsammans med Anna Nordlöv, Emma Oxenstierna och Johanna Söderquist.

Förslaget innebär också att bron blir en mötesplats som erbjuder kulturella aktiviteter i form av marknader, caféer, uteserveringar och uppträdanden. För detta tas två bilkörfält bort. För att kompensera det minskade trafikutrymmet för kollektivtrafiken, installeras trafikljus som prioriterar bussar över bron. Hastigheten sänks från 60km/h till 50km/h för att vägbanan ska kunna bli smalare, minska bullret och göra det trivsammare att vistas på bron.

Läs mer om visionen här.