0 av 0 för ""

Fortsatt urbanisering eller en återetablering av landsbygden? Dessa är de två tänkbara huvudspåren för Sverige om 30 år. Illustrationer: Anna Erlandsson.

Mer fritid i Sverige om 30 år

I en ny framtidsspaning identifierar Sweco två scenarier där antingen staden eller landsbygden har en central roll. Artificiell intelligens har gjort att vår sysselsättning förändrats och att vi fått mer tid för kreativitet och fritid. Det är på uppdrag av Richertska forskningsstiftelsen som Sweco tagit fram en framtidsstudie om hur Sverige kan se ut om 30 år.

– Vi kan se två scenarier för hur samhället kan utveckla sig i framtiden; det globaliserade lokala samhället och det urbana globala samhället. I båda scenarierna är samhället om 30 år präglat av hållbarhet, digitalisering och globalisering. Den urbanisering som idag tas för given utmanas av en möjlighet till en återetablering av landsbygden som åter kan bli attraktiv och konkurrenskraftig på grund av digitalisering och resiliens, säger Frida Karlge, uppdragsledare på Sweco.

I det urbana globala samhället har urbaniseringen fortsatt och vi människor bor i storstadsregionerna. Täthet skapar möjlighet att optimera och effektivisera staden och artificiell intelligens ersätter människan inom flera områden, vilket frigör tid. Det finns även en ökad flexibilitet att ständigt byta och skapa nya yrken då vi har hela världen som arbetsområde.

I det globaliserade lokala samhället har urbaniseringen avtagit när digitaliseringen möjliggör att jobb, kultur och service inte längre är kopplat till städerna, utan människan kan bo var som helst och ändå ta del av det mesta. Människor väljer landsbygden för att attraktiva värden skapas här, både avseende natur och levnadsstandard. Samhället bygger på småskalighet och består av ett kollektiv med delningsekonomi och resurser transporteras inte längre runt jorden. Vi reser mindre och för att vi vill, inte för att vi behöver.

I framtidsstudien har ett tiotal experter från Sweco inom olika delar av samhällsutveckling – från transporter, stadsutveckling, vatten, miljö och demografi till energi, digitalisering och hållbarhet – arbetat fram hur Sverige kan se ut om 30 år.

– Hur vår framtid kommer att se ut beror förstås helt på hur vi agerar de kommande åren, men vi utgick från att mänskligheten har lyckats hantera klimatutmaningen på ett ansvarsfullt sätt, och att demokrati och integration inte har fallerat. Vi fokuserade på hur vi kommer att organisera oss, och vilken konsekvens teknikutveckling och artificiell intelligens kan få i framtidens samhälle, säger Frida Karlge.

Inblick i framtidens utmaningar

Richertska forskningsstiftelsen har under trettio år delat ut forskningsmedel till forskning om samhällsutveckling och har i samband med sitt 30-årsjubileum velat blicka ytterligare 30 år framåt i tiden.

– Vi vill gärna uppmärksamma Stiftelsens 30-åriga stöd till forskningen inom miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, genom att blicka framåt 30 år. Förhoppningen är att Swecos spännande framtidsspaning också kan ge oss en bra inblick i de utmaningar som vi i samhället står inför vilket kan påverka de forskningsområden vi kommer stödja framöver, säger Birgitta Resvik, ordförande i Stiftelsen J Gustaf Richert.

Läs rapporten här.

För mer information, kontakta:
Frida Karlge, uppdragsledare Sweco, 031-617925, frida.karlge@sweco.se