0 av 0 för ""

Ny botanisk trädgård invigd på Lantbruksuniversitetet i Uppsala

Swecos arkitekter har ritat den nyinvigda botaniska trädgården på Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna utanför Uppsala.

– Detta är en ny typ av botanisk trädgård där växterna inte är arrangerade i rutor efter sorter utan komponerade till en arkitektonisk helhet där också möbler och olika material ingår i helheten, säger landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson, som tillsammans med kollegan Staffan Sundström har gestaltat anläggningen.

Den nyligen invigda trädgården har fått namnet Kunskapsparken och kommer att kunna användas i undervisningen av blivande landskapsarkitekter. Parken är uppdelad i olika delar som har namn som Staden, Parken och Trädgården. Tanken är också att Kunskapsparken ska kunna fungera som inspiration för besökande och för allmänheten.

– I akademiska sammanhang är de informella mötena i en inspirerande miljö viktiga. Kunskapsparken erbjuder en sådan plats, avslutar Thorbjörn Andersson.

För mer information kontakta Thorbjörn Andersson 0734 129236 eller thorbjorn.andersson@sweco.se