0 av 0 för ""

Ny kanal underlättar hållbara godstransporter

Sweco och Arcadis är partners i ett konsortium som ansvarar för planering och konstruktion av en stor vattenväg för inlandsfartyg på upp till 4 400 ton, mellan Frankrike, Belgien och Nederländerna. Kund är Société du Canal Seine-Nord Europe.

”Vi är mycket stolta över att få engagera oss i detta projekt för att omstrukturera europeisk godstransport så att den blir mer hållbar”, säger Erwin Malcorps, affärsområdeschef för Sweco Belgien.

Den nya kanalen i Frankrike kommer att sträcka sig 107 kilometer mellan floden Oise i Compiègne och Dunkerque-Scheldt-kanalen nära Cambrai. Totalt ska sju slussar, tre navigerbara akvedukter och 61 broar byggas. Arbetet startar 2022 och trafiken planeras komma igång 2028. Swecos och Arcadis uppdrag omfattar kanalavsnittet mellan de franska kommunerna Allaines och Etricourt-Mancourt.

Kanalen kommer att få stor ekonomisk betydelse för Europa, eftersom den kommer att ge ett stort uppsving för inlandssjöfarten i norra Europa och Parisregionen. Kanalen förväntas också minska transporterna på landsväg med 15 till 20 procent på sträckan Amsterdam–Paris.