0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Ny kyrka i Torslanda utanför Göteborg utformad av Sweco

Även om nya kyrkor hör ovanligheten till i dagens Sverige, ska en nyskapad kyrka med en meditativ klosterträdgård börja byggas nästa år i Torslanda utanför Göteborg. Sweco vann arkitekttävlingen om att utforma kyrkan i den nya stadsdelen i ett före detta flygplatsområde

Kyrkans roll i samhället håller på att förändras och när Sweco vann tävlingen om kyrkan i samhället Amhult i Torslanda var det utifrån behovet om den nya rollen, att skapa en kyrka som är en angelägenhet för alla. Framtidens kyrka ska kunna utveckla nya former för sin verksamhet och samla nya deltagare.

– Kyrkan i det moderna samhället vill stärka rollen som en gemensam mötesplats och vi vill att kyrkan i Amhult i Torslanda ska kännas inbjudande och välkomnande, säger Margareta Diedrichs, ansvarig arkitekt för Amhults kyrka och en av få arkitekter som under sin karriär fått möjligheten att rita kyrkor. En viktig del i utformandet av kyrkan har varit själva processen då vi har fört en dialog med de personer som arbetar i församlingen och använt dem som bollplank, berättar Margareta.

Kyrkan kommer att ligga i den nya stadsdelen Amhult i Torslanda som håller på att växa fram utanför Göteborg. Efter förebild hos den svenska småstaden, i dess bästa bemärkelse, har kyrkan fått en central plats i samhället, som kyrkan mitt i byn.

 Hållbarhet har varit i fokus för utformandet och i Amhult har kyrkan en särskild miljöansvarig.

 – Det är högt ställda miljömål på den nya kyrkan, i allt från energifrågor till materialval, hållbarhet och återvinning, berättar Margareta Diedrichs om miljöarbetet för Amhults kyrka.

Swecos arkitketkontor i Göteborg har en gedigen historik av att rita kyrkor. Arvet kommer från kyrkoarkitekten Johannes Olivegren som arbetade på arkitektkontoret FFNS (som sedermera blev Sweco). Han ritade bland annat Ansgarskyrkan utanför Eskilstuna, Betlehemskyrkan i Göteborg och Uppenbarelsekyrkan i Hägersten utanför Stockholm. Andra kyrkor som Sweco i Göteborg har utformat är Örgryte församlingshem och Lundby kyrka som färdigställdes under 90-talet.

Flera nya kyrkor formgivna av Swecos arkitekter är Missionskyrkan i Uppsala och Bålsta kyrkcentrum. Förutom nyritade kyrkobyggnader har Sweco även varit delaktig i byggnadsvård av äldre kyrkor, framförallt i Blekinge och Skåne och Swecos arkitekter och antikvarier har bland annat gjort en  omfattande interiör restaurering i en kyrka från 1800-talet. Sweco har även uppdrag inom energieffektivisering i kyrkobyggnader och inom IT för att förenkla gravskötarnas arbeten. 

För mer information, kontakta:
Margareta Diedrichs, ansvarig arkitekt, Sweco i Göteborg, margareta.diedrichs@sweco.se,
tfn: 031-62 77 36

Elina Smidlund, presskontakt, Sweco, elina.smidlund@sweco.se,
tfn 072-200 53 62

 

 

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>