0 av 0 för ""

Flygvy över hustak med solpaneler Getty Images

Publicerad: 2023-06-20

Ny rapport från Sweco: så kan solpaneler säkra nödström vid kris

Solpaneler på bostadshus kan spela en avgörande roll för att mildra konsekvenser av strömavbrott, genom att förse boende med nödström för vissa grundbehov och samhällsviktiga funktioner. Men beredskapen är låg i såväl Sverige som övriga Norden att nyttja solkraft för eltillgång vid kriser. Det visar Swecos nya rapport om elresiliens i nio europeiska länder.

På grund av säkerhetsskäl i elnätet stängs solpaneler av under strömavbrott. Men med en särskild växelriktare för nödström, så kallad nödströmsväxelriktare, kan de egna solpanelerna generera egen eldrift om än med låg kapacitet. Förutsatt att solen skiner möjliggör den att exempelvis ha en fungerande vattenpump eller ladda mobilen under ett strömavbrott.

– Extremväder och säkerhetshot kräver resiliens i energisystemet för att minska effekterna av långvariga strömavbrott. Det behövs lösningar för tillgång till nödström, både för att upprätthålla mobil kommunikation mellan människor och tillgodose grundbehov såsom vattentillförsel, säger Conny Udd, divisionschef Energi & Industri, Sweco Sverige.

Men för att ha tillgång till nödström behövs antingen en nödströmsväxelriktare, eller en så kallad hybridväxelriktare, som kräver batterier och därmed har högre kapacitet. Hybridväxelriktare kan utgöra en fullgod backup-lösning vid strömavbrott, men är betydligt dyrare jämfört med nödströmsväxelriktare.

– Genom att förse hus med solpaneler och nödströmsväxelriktare, kan vi i Sverige stärka resiliensen i energisystemet till en låg kostnad. Få människor känner till denna möjlighet trots att effekterna vid strömavbrott kan bli mycket prövande för ett hushåll, säger Conny Udd.

Solenergiinstallationerna i Europa ökar, framkallat av energiomställningen, lägre solpanelspriser, subventioner och ökade regleringar. Swecos rapport visar att Tyskland idag har mest installerad solenergikapacitet, medan Nederländerna har högst kapacitet per capita. Norge släpar efter, tillsammans med Sverige och Finland. Sverige ligger dessutom i bottenskicktet tillsammans med övriga Norden vad gäller potentialen för elresiliens med hjälp av solpaneler på fem års sikt.

Rapporten visar också den teoretiska möjligheten att stärka resiliensen hos kritisk infrastruktur, såsom vattenverk och mobilmaster, genom att placera dem nära solkraftverk eller integrera solenergilösningar med nödström.

Läs hela rapporten: Solar Energy Resilience – Emergency power from solar panels during blackouts

Om rapporten

Sweco har analyserat potentiell elresiliens på fem års sikt i nio europeiska länder genom att undersöka den framtida utvecklingen av solenergi samt kostnaden och möjligheten för elförsörjning från reservströmlösningar under strömavbrott. Dessa länder ingår i studien: Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Tyskland.

Report_Solar energy resilience_Urban Insight by Sweco.pdf