0 av 0 för ""

Ny rapport visar utmaningar för både växande och krympande kommuner

Befolkningstillväxt och fortsatt urbaniseringstrend leder till nya utmaningar för både växande och krympande kommuner. Det visar rapporten Sveriges Nya Geografi 2015 som är framtagen av Sweco och Arena för Tillväxt.

Årets upplaga av rapporten har temat kommunernas framtid, med fokus på kommunernas förutsättningar för en hållbar tillväxt och utveckling. Rapporten visar att befolkningen ökar över hela landet, tack vare ett högt migrationsnetto. Men i ett långsiktigt perspektiv är tillväxten koncentrerat till storstadsregioner, större städer och runt starka infrastrukturstråk, vilket bidrar till stora skillnader mellan kommunerna.

– Vi ser att det är fortsatt ökade skillnader mellan stora och små kommuner. 48 av landets 290 kommuner har mindre än 8000 invånare, vilket ansågs vara en lägstanivå vid senaste kommunreform på 70-talet. Samtidigt har det kommunala uppdraget utökats vilket gör det allt svårare för de små kommunerna som fortsätter att krympa, säger Maria Gårdlund, vd för Swecos IT-konsulter.

– I takt med att skillnaderna mellan kommunerna ökar, förstärks behovet av utvecklingsstrategier och arbetssätt som är anpassade till de lokala förutsättningarna. Tillväxtkommuner behöver en samhällsplanering och utbyggnad av välfärden som är i fas med tillväxten, medan glesbygdskommuner måste klara av en krympande befolkning och ekonomin, och samtidigt bibehålla välfärden. Det blir allt svårare att betrakta kommunerna som en enhetlig grupp, säger Katrien Vanhaverbeke, chef, Arena för Tillväxt.

Om Sveriges Nya Geografi
Publikationen Sveriges Nya Geografi utkommer årligen med olika teman. Rapporten kartlägger tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges olika kommuner och regioner i form av lättöverskådliga Sverigekartor med tillhörande analys. Sveriges Nya Geografi 2015 ämnar att ge en sammanfattande bild av kommunernas situation idag, och uppmanar till samtal kring hur man ska rusta en lokal samhällsstruktur som är anpassad för framtiden.

Läs hela rapporten här.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Gårdlund, vd Sweco Position, 08-613 08 05, maria.gardlund@sweco.se
Mats Hermansson, vd Sweco Strategy, 08-695 65 65, mats.hermansson@sweco.se
Katrien Vanhaverbeke, chef Arena för Tillväxt, 08-452 75 15, katrien.vanhaverbeke@arenafortillvaxt.se