0 av 0 för ""

Ny satsning för en fossiloberoende fordonsflotta 2030

Med stöd av Energimyndigheten lanserar Sweco, Energiforsk, VTI och Fores 2030-sekretariatet en gemensam satsning för att skapa en Strategisk Innovationsagenda; ”Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar vi målet?”

Det finns idag god kunskap och avancerad teknik för att Sverige ska kunna genomföra en omställning till ett fossiloberoende samhälle, men en konkret handlingsplan över hur omställningen ska genomföras saknas.

Den svenska bilförsäljningen slog rekord år 2015 med 345 108 nya bilar varav över 90 procent inte drivs med förnybar energi. Sweco, Energiforsk, VTI och Fores 2030-sekretariatet kommer att samla ett stort antal aktörer från näringslivet, beslutsfattare, ideella organisationer, forskare med flera för att påskynda och konkretisera samhällets arbete för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

– För att Sverige ska kunna genomföra en omställning av transportsystemet krävs att man vet vad som ska göras, vem som ska göra det och hur det ska genomföras. Vi ser en stor nytta med att ge olika aktörer möjligheten att på ett mera konkret sätt kunna börja planera för hur vi ska nå målet, säger Cecilia Wallmark, projektledare, Sweco.

– Det behövs ett samlat grepp för att öka omställningstakten, både med avseende på effektivitet och klimatpåverkan. Det är viktigt att olika aktörer är involverade i detta arbete på ett tidigt stadium och att de är beredda att samarbeta med andra, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

– En hållbar transportsektor kan ge fler arbetstillfällen och en hållbar samhällsutveckling samtidigt som både forskningen och utvecklingen kan resultera i nya tekniska innovationer som kan stärka Sveriges exportpotential och konkurrenskraft. För att Sverige ska kunna bli ett föregångsland för resten av världen inom detta område krävs en tydlig handlingsplan där alla är med på tåget, säger Jonas Dahl, områdesansvarig transport och drivmedel, Energiforsk.

– För att nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta behövs en nationell handlingsplan, med delmål längs vägen. Den tar vi nu fram i bred samverkan med näringsliv, intresseorganisationer och det civila samhället, som input till myndigheter och politiska beslutsfattare, fortsätter Mattias Goldman, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.

Projektet pågår under hela 2016 och skyndar på arbetet för att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, en vision som presenterades i regeringens utredning ”Fossilfrihet på väg 2013”. Både arbetet under året och projektrapporten kommer att vara användbar för en bred grupp; inom bland annat näringsliv, forskning och för myndigheter. Ett stort antal aktörer kommer att bjudas in till tre planerade workshops där underlag för en handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta 2030 tas fram gemensamt.

För ytterligare information om projektet, kontakta:

Cecilia Wallmark, Gruppchef Energy Strategies, Sweco
Tel: 08-696 50 03
Mail: cecilia.wallmark@sweco.se, www.sweco.se

Jonas Dahl, Områdesansvarig Transport och Drivmedel, Energiforsk AB
Tel: 070-274 43 15
Mail:jonas.dahl@energiforsk.se, www.energiforsk.se

Sonja Forward, Forskare, VTI
Tel: 013-20 41 33
Mail: sonja.forward@vti.se; www.vti.se

Mattias Goldmann, Vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
Tel: 070-309 00 45
Mail:mattias.goldmann@fores.se, www.2030-sekretariatet.se

Projektet ”Fossiloberoende fordonsflotta – Hur realiserar vi målet”? lanseras den 12 januari kl. 15.00-15.20 på TransportForum 2016 i Linköping, på Konsert & Kongress i lokal Operan.

Välkommen!