0 av 0 för ""

Uddevalla ska bygga skyddsvallar för att skydda staden från översvämningar och Sweco får i uppdrag att utreda effekten av invallningen. Fotograf: Mikael Reinhardt.

Nya översvämningsskydd utreds i Uddevalla

Uddevalla har stora problem med översvämningar på platser nära havet och intill ån som går genom staden. För att hindra översvämningarna ska kommunen bygga skyddsvallar och Sweco har fått uppdraget att utreda effekten av invallningen.

Uddevalla har drabbats av återkommande översvämningar. De nya vallarna ska skydda staden från översvämning och göra att mark som ligger nära vattendragen kan bebyggas. Att skydda staden från vatten kan också innebära problematik för dagvattnet, då exempelvis en vall kan medföra att regn behöver pumpas ut över vallen för att det skyddade området inte ska översvämmas av regnet. Därför ska Sweco även utreda hur dagvattenhanteringen kan lösas på bästa sätt.

– Det är ett spännande projekt, Uddevalla behöver skyddas mot översvämningar men samtidigt är det viktigt att barriärer mot vattnet inte blir barriärer för människorna som bor och vistas i staden. Då gäller det att få vallarna att smälta in i omgivningen eller kanske tillföra något nytt i form av nya sociala ytor. Och det är just effekten av de nya vallarna som vi ska titta närmare på, säger Mattias Salomonsson, översvämningsexpert på Sweco.

– De nya förutsättningarna, med extremväder som orsakar skyfall och klimatförändringarna som gör att havsnivåerna stiger, skapar behov av att tänka nytt. Det handlar om att hitta lösningar som långsiktigt anpassar samhällen till ett förändrat klimat och samtidigt smälter in i omgivningen, säger Anna Yman, vd för Swecos vatten- och miljökonsulter.

Swecos uppdrag har påbörjats och pågår under 2019.

Sweco har släppt en Urban Insight-rapport om hantering av skyfall och översvämningar. I rapporten ges konkreta förslag på hur städer kan förbereda sig inför kommande klimatförändringar. Läs rapporten här.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Salomonsson, översvämningsexpert Sweco, 035-2950017, mattias.salomonsson@sweco.se
Anna Yman, vd Swecos vatten- och miljökonsulter, 08-6956305, anna.yman@sweco.se
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 070-234 03 66, hanna.haeggstrom@sweco.se