0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Nytt dynamiskt regionhus i Malmö

För en tid sedan iscensatte Swecos arkitektverksamhet i Malmö tillsammans med Region Skåne arbetet med att verksamhetsanpassa Region Skånes nya hus i Västra hamnen i Malmö. Med förankring i det skånska böljande jordbrukslandskapet och det tidigare varvsområdet blev det ett dynamiskt resultat med öppna kontorsplan för spontana möten.  

Efter ett omfattande och nära samarbete mellan Swecos arkitektverksamhet, det norska arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb som projekterade byggnaden, Region Skånes projektledare och brukare, Wihlborgs och Peab slogs dörrarna upp den 10 september 2010 för Region Skånes 650 medarbetare.

– Sweco och Brodtkorbs gemensamma utgångspunkt för huset som helhet var att gestalta en varumärkesstärkande identitet för Region Skåne. Vi ville att den dels skulle vara djupt förankrad i Västra hamnens tidigare varvsområde ”Dockan” men även i det skånska böljande jordbrukslandskapet och de nya urbana stadslandskapens karaktärer som metafor för verksamhetens skiftande dynamik och tempo, säger Inge Bohlin, ansvarig som hyresgästens arkitekt- och inredningsarkitekt på Sweco.   

Beställaren Region Skåne har ända sedan förvaltningen bildades för cirka tio år sedan strävat efter att utveckla och optimera sin verksamhet. Under 2008 fattade de beslutet att samlokalisera cirka 35 utvalda administrativa verksamheter som varit utspridda i Malmö, Lund och Landskrona. Idén med att samlokalisera en så stor del av verksamheten till ett hus var att skapa en stor gemensam mötesplats med synergiförväntningar som ökad transparens och öppenheten i organisationen och bättre förståelse mellan de olika avdelningarna.

– För att utreda förvaltningens olika kulturer och arbetssätt använde vi vår brukarprocess Designdialog där de olika verksamheterna bjöds in att vara delaktiga med sin specifika kunskap i utformningen, säger Inge Bohlin. Det arbetet mynnade ut i hur husets rum och funktioner skulle dimensioneras och organiseras, var de olika verksamheterna skulle sitta och även i förlängningen visa sig fungera som ett starkt incitament till gestaltningen av den inre miljön.

Regionhuset kan beskrivas som en u-formad byggnad som omfamnar en central ljusgård med entresolplan i sex våningar. Den är husets hjärta och en av de allra viktigaste mötesplatserna. Ljusgården kan närmast liknas vid en transithall för både personal och besökare som karaktäriseras av högfrekvent energi, liv och rörelse. Bottenvåningen i husets norra flygel härbärgerar ett konferenscenter med ett stort antal mötes- och konferensrum för moderna och effektiva möten. I den södra flygeln har personalkantinen fått en naturlig placering där personal och gäster kan fika och äta sin lunch.

 – Att fungera som hyresgästens arkitekt- och inredningsarkitekt och i nära samarbete med brukarna förlösa alla de olika behov och önskemål som kommer till uttryck i fördjupade processer som denna är nog något av de mest intressanta och komplexa som vi haft förmånen att arbeta med, säger Inge avslutningsvis.

Sweco i Malmö genom

Inge Bohlin arkitekt SAR/SIR (uppdragsansvarig)
Madeleine Stjärne arkitekt SIR (handläggare)
Charlotta Öhlin arkitekt SAR (handläggare)
Johanna Eriksson arkitekt SAR (medverkande)
Charlotta Ekelund arkitekt SAR (medverkande)
Josefin Franzén arkitekt (medverkande)

 

För mer information:

Elina Smidlund, pressfrågor, 072-200 53 62, elina.smidlund@sweco.se

Inge Bohlin, ansvarig arkitekt, 040-16 73 49 inge.bohlin@sweco.se

 

 

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>