0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Nytt förslag bygger Östra Länken och sänker kostnaderna för tunnelbana till Nacka med 2 mdr

Tunnelbana till Djurgården. På Djurgården finns några av Stockholms mest populära besöksmål för både stockholmare och turister. En tunnelbanestation skulle påtagligt förbättra kommunikationerna.

Sweco och Skanska föreslår en kombinerad tunnel under Saltsjön för tunnelbana och vägtrafik för att binda ihop de norra och östra delarna av huvudstadsregionen. Genom vägavgifter och effektivare bygg- och driftsformer kan vägförbindelsen Östra Länken byggas utan att belasta offentliga budgetar samtidigt som kostnaderna för förlängningen av tunnelbanans blå linje till Nacka blir cirka 2 miljarder kronor lägre.

Skanska och Sweco har tillsammans gjort en studie som visar att en utbyggnad av tunnelbanan till Nacka med möjlig förgrening till Hammarby Sjöstad respektive Värmdö kan göras på ett betydligt mer kostnadseffektivt sätt för skattebetalarna än tidigare bedömningar. Detta genom att projektet kombineras med att vägförbindelsen Östra Länken byggs och förbinds med Norra Länken och Södra Länken och läggs i gemensam sänktunnel under Saltsjön. 

Förslaget innebär följande:

Genom att ägarbolaget genomför och bekostar all planering, projektering och byggnation av vägen och sänktunneln i sin helhet samt tar ansvar för den framtida driften och underhållet bedöms också genomförandet kunna snabbas upp avsevärt.

Enligt förslaget skulle hela projektet kunna stå färdigt om 12-15 år med en effektivare planeringsprocess enligt Transportinfrastrukturkommitténs förslag. Skulle ett beslut komma under 2012 skulle infrastrukturen för tunnelbana och vägtrafik till Nacka i bästa fall kunna stå klar redan år 2024.

Om hela vägtunneln bekostas av ägarbolaget (utan statlig eller kommunal medfinansiering) kan avgiften för att köra mellan Södra och Norra Länken beräknas till cirka 35 kronor per bil och passage (2012 års prisnivå). Den nya tunnelbanesträckningen ägs och betalas av SL, precis som tunnelbanenätet i övrigt, men kostnaden minskar rejält eftersom sänktunneln delas med Östra Länken.

Förslaget omfattar en förlängning av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka Centrum. Den nya sträckningen får fem nya stationer – på södra Djurgården vid huvudstadens stora turistattraktioner, vid bostadsområdena runt Kvarnholmen, Finnboda och Henriksdal samt kring Sickla och Saltsjö-Järla och slutstationen Nacka Centrum. Restiden från T-Centralen till Nacka Centrum beräknas till drygt 12 minuter.

Det finns även möjlighet till förgrening mot Hammarby Sjöstad, med anslutning till grön linje, och förlängning mot Orminge och Gustavsberg.

– Vårt förslag med en kombinerad sänktunnel löser delar av den sårbarhet som finns inbyggd i dagens trafiksystem. Lösningen innebär stora besparingar för skattebetalarna och kan dessutom färdigställas på rimlig tid, säger Swecos vd och koncernchef Mats Wäppling.

– Det här är en väldigt viktig satsning för hela regionen. Genom den här lösningen förbättras kommunikationerna avsevärt samtidigt som kostnaderna för skattebetalarna blir avsevärt lägre. Vi är övertygade om att förbättrade kommunikationer kommer att sätta ytterligare fart på utvecklingen i Stockholmsregionen, säger Johan Karlström, Skanskas vd och koncernchef. 

För ytterligare information kontakta:
Mats Wäppling, vd och koncernchef Sweco,
070 645 03 21
Johan Dozzi, vd Sweco Infrastructure, 08-695 60 99
Rebecka Oxelström, kommunikationschef Sweco Sverige, 0734 – 126675

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>