0 av 0 för ""

Den växande e-handeln påverkar inte bara våra köpbeteenden utan också logistiksystemen och städernas utformning.

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Ökande e-handel förändrar våra städer

Den växande e-handeln påverkar inte bara våra köpbeteenden utan också logistiksystemen och städernas utformning. Det visar en ny rapport från Sweco. I julas till exempel så utmanades logistiksystemen på allvar och i år blir inget undantag då mer än varannan svensk planerar att handla julklappar på nätet.

Enligt Swecos nya Urban Insight-rapport ökar e-handelns omsättning med 10-15 procent per år, något som kraftigt påverkar detaljhandelns distributionskedjor. Det blev extra tydligt julen 2017 då e-handeln satte logistiksystemen på hårda prov. 2018 kommer systemen utmanas ytterligare. Då planerar mer än varannan svensk (52%) att handla julklappar på nätet. Av personer under 49 år planerar nästan 7 av 10 (66%) att köpa julklappar online. Det visar en ny undersökning gjord på uppdrag av Sweco.

– Generationen som har växt upp med att handla online når nu sin mest köpkraftiga ålder – men varken våra städer, distributionslösningar eller logistiksystem är anpassade för beteendet. Strukturen av lager, terminaler och utlämningsställen behöver förändras för att klara den ökande e-handeln, säger Robert Sommar, godstransportexpert på Sweco och en av författarna till rapporten.

Våra köpmönster har tidigare varit relativt förutsägbara vad gäller tid och plats, men komplexiteten ökar nu när varor kan inhandlas var- och närsomhelst och leverans kan ske på en mängd olika sätt. Något som i sin tur ställer helt nya krav på såväl logistiksystem som städernas utformning.

– Dagens situation blottar behovet av innovativa distributionslösningar. Detaljhandeln kommer sannolikt att förändras och traditionella butiker kan ersättas av showrooms. Utveckling och testande av olika distributionslösningar pågår på många håll, exempelvis med elcyklar och drönare, säger Robert Sommar.

E-handelns miljöpåverkan
Den ökande e-handelns totala påverkan på trafik och infrastruktur är oklar, men ineffektiviteten i dagens lösningar kommer enligt rapporten att i onödan leda till ökad trafik och ökade utsläpp, något som går att undvika med smarta, integrerade och hållbara lösningar.

– Den sista sträckan i försörjningskedjan, ofta kallad “last mile”, anses i allmänhet vara den dyraste, minst effektiva och mest förorenande delen i kedjan. I takt med att e-handeln växer kommer kraven på hållbara lösningar att öka, säger Robert Sommar.

Många svenskar är enligt undersökningen beredda att vänta längre och betala mer om det innebär en mer hållbar leverans. Nära varannan svensk uppger att de kan vänta två till tre dagar extra om det innebär mer hållbar distribution och en av fem svenskar är beredd att betala extra för miljövänlig transport. Ju yngre man är desto mer miljömedveten är man.

Undersökningens resultat i korthet:

Om rapporten
Rapporten Signed, Sealed, Delivered – Analysing the Impact of E-commerce on Urban Areas är en del av rapportserien Urban Insight, skriven av Swecos experter utifrån olika aspekter av stadsutveckling från ett medborgarperspektiv. Läs hela rapporten här.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Novus med den svenska allmänheten 18-79 år via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt har 1022 intervjuer genomförts under perioden 24-30 maj 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Sommar, seniorkonsult godstransport,robert.sommar@sweco.se, 010-484 55 68.  

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>