0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

​OPEC-möte ger reaktioner på energimarknaden

Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden oktober 2016:

Energilagring – från teori till praktik
I budgetpropositionen för 2016 presenterade regeringen att ett stöd till privatpersoner för lagring av egenproducerad el ska införas. Sammanlagt ska 175 miljoner kronor avsättas under perioden 2016-2019. Privatpersoner ska kunna få bidrag till energilagring om 60 % av godkända kostnader upp till högst 50 000 kronor. Elproduktionsanläggningen som energilagringssystemet kopplas till måste vara ansluten till elnätet för att bidrag ska kunna ges. Förordningen väntas träda i kraft den 15 november.

OPEC-möte ger effekt på marknaden
Förra veckan möttes OPEC-länderna för att diskutera det globala utbudet av olja och de pressade oljepriserna. Besked om att OPEC-länderna för första gången på åtta år har kommit överens om nedskärningar i produktionen gav marknadsreaktioner. Enligt överenskommelsen kommer mellan 32,5 och 33 miljoner fat om dagen levereras, jämfört med dagens 33,2 miljoner fat. Därmed återinför OPEC det produktionstak som övergavs för ungefär ett år sedan. Hur mycket varje enskilt OPEC-land ska producera bestäms dock först på nästa formella möte i november. Brentoljepriset steg med över 5 %. Gaspriserna, som delvis är korrelerade med oljepriserna, tillhörde de som följde med oljepriserna uppåt. De flesta europeiska gaskontrakt har stigit med knappt 5 % under september månad. Även årskontraktet för kol har stigit.

Regeringen utreder elnätbolagens vinster
De senaste åren har många elnätbolag genomfört årliga prishöjningar i storleksordningen 10 %. Nu hotar energiminister Ibrahim Baylan med hårdare reglering av elnätbolagens prissättning. Regeringen har även gett Energimarknadsinspektionen ett uppdrag att se över behovet av ändringar i regleringen av elnätsbolagens intäkter.

Viktig juridisk strid för Vattenfall
Denna vecka inleds Vattenfalls juridiska strid mot den tyska staten avseende ersättning för de politiska besluten om att stänga ned företagens kärnkraft i Tyskland. Vattenfall begär cirka 45 miljarder kronor plus ränta. Domen väntas dock dröja flera månader innan den blir klar.

Svag hydrologisk balans
September blev en torr månad med lite nederbörd över Norden. Även om torkan var mest påtaglig i södra Sverige föll mindre nederbörd än normalt över de vattenkrafttäta områdena i Norden. Vattenmagasinen har nu därmed lägre fyllnadsgrad relativt normala nivåer under början av september. Det är normalt för årstiden att fyllnadsgraden i vattenmagasinen minskar under vintermånaderna till följd av kallare temperaturer. Därefter kommer fyllnadsgraden upp rejält under vårfloden. Kommer det inte tillräckligt mycket nederbörd under höstmånaderna finns dock en risk att nivåerna i vattenmagasinen når riktigt låga nivåer under vintern, speciellt om vi får en vinter med långa perioder av kyla. Sammantaget har vi nu ett underskott i den hydrologiska balansen på knappt 14 TWh. Skulle den hydrologiska balansen komma ner ytterligare och närma sig -20 TWh brukar man se kraftiga reaktioner på marknaden. 

För ytterligare information kontakta:
Christian Holtz, energimarknadsanalytiker Sweco, 08 – 695 64 74, christian.holtz@sweco.se
Anna Lindqvist, pressansvarig Sweco Sverige, 08-6965190, anna.lindqvist@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>