0 av 0 för ""

Sweco har vunnit med sitt förslag "Ge mig era trötta" i idétävlingen Imagine Open Skåne 2030. Visualisering: Sweco

Öresund City en ny europeisk metropol 2030

Swecos vision ”Ge mig era trötta” har idag tilldelats första pris i idétävlingen Imagine Open Skåne 2030. Bidraget som arkitekter på Sweco ligger bakom bygger på en vision där Köpenhamn och Malmö, genom en ny arkipelag, slås ihop till Öresund City.             

 – Vårt förslag binder ihop Malmö och Köpenhamn till en helt ny stad, Öresund City. Öresundsregionen har ännu inte nått sin fulla potential och tillväxt, delvis på grund av att det bara finns en förbindelse mellan de två städerna. Genom vårt förslag kan Öresund City bli en ny ledande europeisk metropol, säger Jan Mattsson, vd för Swecos arkitekter.

Förslaget bygger på den starka urbaniseringstrend vi idag kan se. Detta tillsammans med en fortsatt migration i Europa gör att regionens städer kommer att fortsätta att växa, vilket vi måste börja planera för.

– Innovationerna, naturen och närheten till andra storstäder skulle göra Öresund City till en stad för människor som tillsammans vill bygga upp framtidens hållbara storstad, säger Urban Skogmar, ansvarig arkitekt på Sweco i Malmö.

Imagine Open Skåne 2030 är ett initiativ av Sveriges Arkitekter och Region Skåne. Tävlingsuppgiften innebar att identifiera en samhällsutmaning samt hur den påverkar Skåne, för att sedan presentera en lösning. Syftet är att bredda debatten om hur regionen ska utvecklas i framtiden.

Bakom förslaget står arkitekterna Urban Skogmar, studiochef på Sweco och Beryl Boonzaaier.

Fram till den 11 september går det att ta del av samtliga tävlingsförslag på Form/Design Center i Malmö.

Läs mer om Imagine Open Skåne 2030


För mer information, kontakta:
Jan Mattsson, vd Sweco Architects, jan.mattsson@sweco.se, tfn 08-522 952 65
Urban Skogmar, studiochef Sweco Architects, urban.skogmar@sweco.se, tfn 040-375329