0 av 0 för ""

Kanalstråk vid Nyhamnen, visionsbild. Visualisering: Elin Karud, Sweco Architects

Överdäckning vid Malmö C kan ge 150 000 kvm ny byggbar yta

Nyhamnen är nästa stora utbyggnadsområde i Malmö. Stadsdelen omfattar 77 hektar, vilket är nästan lika stort som hela innerstaden idag. Genom att täcka över spåren norr om Malmö C frigörs ytterligare 150 000 kvm markyta, vilket möjliggör att bygga nya bostäder eller arbetsplatser på bästa möjliga läge.

Nyligen efterlyste Malmös kommunalråd för stadsbyggnad nya visionära projekt för staden. Kanske är överdäckning av spåren vid Malmö C ett sådant projekt. Vi ser att Nyhamnen rymmer oerhörda möjligheter att utveckla stadens attraktivitet och identitet, säger Anders Öreberg, regionchef för Swecos arkitektverksamhet.

I Swecos vision för Nyhamnen är stadsdelen en levande kanalstad som likt Amsterdam ständigt har närheten till vattnet. Överdäckningen vid Malmö C främjar i sin tur möjligheten till att skapa ett klimatsmart och bilfritt område i Malmös centrala delar. Idag fungerar spårområdet som en barriär som försvårar att binda ihop de gamla och nya stadsdelarna, men via överdäckningen kan man knyta den nya stadsdelen till den befintliga staden.

– År 2014 tog vi fram en vision för Öresundsregionen 2070 tillsammans med Skanska. I år fick vi pris för bästa bidrag i tävlingen Imagine Open Skåne 2030. Våra tankar för Nyhamnen hämtar inspiration från dessa visioner, men är mer konkreta. Omvandlingen av området blir en viktig del i utvecklingen av morgondagens stadskärna. Vi ser Nyhamnen som en mosaik av Malmös allra bästa delar, där hållbarhet och livskvalitet utmärker sig, säger Anders Öreberg.

Därmed skapas samtidigt möjlighet att bygga bostäder och arbetsplatser på 150 000 kvm markyta i omedelbar närhet till stadskärnan. Enligt Sweco är en överdäckning av spårområdet fullt möjlig med tanke på de värden det kommer tillföra staden.

I visionen finns även en utbyggd metro och nya metrostationer vilket skapar goda kommunikationer i ett bilfritt område. Metron binder ihop Nyhamnen med Västra Hamnen och gamla centrum samt ger en närhet till Storköpenhamn. Sweco har i visionen även studerat hur man klarar av eventuellt höjda vattennivåer i det nya området.


För mer information, kontakta:

Anders Öreberg, regionchef, Swecos arkitektverksamhet, anders.oreberg@sweco.se, tfn: 073 412 82 15

Anna Lindqvist, pressansvarig, anna.lindqvist@sweco.se, tfn 070 645 51 90