0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
”id”: ”block_600aed39bf2c5”,
”name”: ”acf\/content-blocks”,
”data”: {
”background_color”: ”block–lightgray”,
”_background_color”: ”field_600038d54a83a”,
”content_blocks_0_content”: ”

Pris till Swecos arkitekter för förskola

Sweco i Malmö har tilldelats Vellinge kommuns Stadsbildspris 2009 för förskolan Henriks Hage i Höllviken.

Förskolan Henriks Hage är skapad som en klassisk fyrlängad Skånegård med modernt formspråk. Från huvudentrén fortsätter siktlinjen obruten tvärs över gården, genom samlingsrummet, ut över det skånska jordbrukslandskapet via nyplanterade träd, som blicken kan följa.

Ett krav från beställaren var att sovplatser skulle anordnas utomhus. En spaljerad gång i trä följer innergårdens väggar och vid uteplatserna finns skyddande skärmtak i glas. Innergården utgör en lugn, klimatskyddad miljö och har blivit lite av en oas med sitt väderskydd när de skånska vindarna blåser.

Juryns motivering lyder:

\”På Söderslätt ligger gårdarna som gröna öar i åkerlandskapet. Träd och annan växtlighet omger byggnaderna som ofta har en kringbyggd gårdsform. Förskolan Henriks Hage med sin gårdsliknande utformning skapar ett tydligt och harmoniskt sammanhang mellan landskapet kring Kämpinge gamla by och den bebyggda miljön i området. Byggnaderna har med sin ”nätta” gestaltning på ett förtjänstfullt sätt inordnats i kulturlandskapet.

Materialval och färgsättning bygger på den skånska längans byggnadstradition. Här finns vitputsade väggar med lagårdsliknande portar i ny funktion liksom välstuderade detaljer som ger kontraster i formspråk och material.

Planlösningen i byggnaden är enkel och rationell samtidigt som den ger härliga rumsupplevelser. De stora öppningsbara fönsterpartierna ger vida utblickar i det öppna landskapet. Inredningsdetaljerna är elegant utförda.\”

Arkitekter för projektet har varit arkitekterna Gunilla Wembe, Lena Borglund, Charlotta Öhlin och Lars Lindahl samt landskapsarkitekterna Henrik Näsström  och Lisa Torpel.

För mer information:

Elina Smidlund, presskontakt, tfn 072 200 53 62, elina.smidlund@sweco.se
Gunilla Wembe, ansvarig arkitekt: tfn 040 16 71 41, gunilla.wembe@sweco.se

 

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>