0 av 0 för ""

​Produktionsrekord av vindkraft i Sverige

Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden april 2016:

  • Vindkraften slog nytt produktionsrekord under 2015 med hela 16,6 TWh. Denna produktionsmängd motsvarar 10 procent av landets totala elproduktion.
  • Nettoexporten av el från Sverige slog även den nytt rekord med 22,6 TWh under 2015.

För någon vecka sedan kom regeringen med beskedet att de ser att Sverige behöver en tydlig färdplan mot målet: ett 100 % förnybart elsystem om 20 år. Energiminister Ibrahim Baylan menar att 100 procent förnybart om 20 år inte innebär att de vill tvinga fram en nedstängning av kärnkraften till 2036, utan målet är att skapa beredskap för detta. Andra aktörer har tolkat 100 % förnybart som att kärnkraften kan komma att bytas ut mot andra kraftslag. I dagsläget råder en viss osäkerhet på marknaden kring färdriktningen för Sveriges framtida elförsörjning.

Underskottet i snö- och markvattnet ökar
Mars månad blev både varmare och torrare än normalt. Det torra vädret över Norden har resulterat i att det svaga underskottet i den hydrologiska balansen för en månad sedan nu har förstärkts till cirka 8 TWh lägre än normalt för årstiden. Precis som för en månad sedan har vi nu ett överskott i vattenmagasinen på omkring 6 TWh, men ett underskott i snö- och markvatten. När temperaturerna om någon månad kommer upp på allvar över hela Norden och snön smälter väntas en mindre vårflod än normalt. Den låga tillrinningen under vårfloden gör att risken för priskollapser, orsakade av hög tillrinning och forcerat hög vattenkraftproduktion i kombination med lågt elbehov, minskar i år.

I Sverige föll det mindre nederbörd än normalt, förutom i områden kring Vänern och Vättern samt Härjedalen och sydvästra Jämtland. Temperaturmässigt blev det varmare än normalt i hela landet. Däremot har den skrala nederbörden resulterat i att underskottet i snö- och markvatten ökat till omkring 14 TWh. Merparten av underskottet finns i Sverige, som har drygt 8 TWh lägre än normalt för årstiden.

Elanvändningen i Sverige fortsatt låg
Förutom år 2014, då elanvändningen var ytterligare något lägre, har elanvändningen inte varit så låg under 2000-talet i Sverige. Elanvändningen i norsk industri fortsätter dock att öka. Utvecklingen kan verka överraskande med tanke på den hårt pressade oljeindustrin. Det återstår dock att se hur Norge på längre sikt kommer att kunna ställa om ekonomin och minska inslaget av olja. Parallellt med oljeindustrins problem, ökar elanvändningen från den energiintensiva aluminiumindustrin.

Är du intresserad av att prenumerera på rapporten i sin helhet? Kontakta Christian Holtz, energimarknadsanalytiker, Sweco, christian.holtz@sweco.se

För ytterligare information kontakta:
Christian Holtz, energimarknadsanalytiker Sweco, 08 – 695 64 74, christian.holtz@sweco.se
Anna Lindqvist, pressansvarig Sweco Sverige, 08-6965190, anna.lindqvist@sweco.se