0 av 0 för ""

Rättelse avseende noten Förvärv av dotterföretag och rörelser i delårsrapport januari-mars 2018 Sweco AB (PUBL)

I Swecos delårsrapport januari-mars 2018 har siffror i noten Förvärv av dotterföretag och rörelser på sidan 13 blivit felaktiga. Tryckfelet finns i texten ovanför tabellen. Felet är oväsentligt och påverkar inte övriga publicerade finansiella tabeller eller uppgifter i samband med kvartalsrapporten.

Tryckfelet finns i noten Förvärv av dotterföretag och rörelser på sidan 13 i texten ovanför tabellen. Korrekta siffror skall vara följande: I det fall samtliga bolag hade varit ägda från 1 januari 2018 hade bidraget till nettoomsättningen varit cirka 94 MSEK och till rörelseresultat cirka 13 MSEK.

Rättad version av delårsrapporten januari-mars 2018 finns tillgänglig på www.sweco.se.