0 av 0 för ""

Dalvägens förskola i Skövde. Illustration: Sweco

Så blir våra städer mer motståndskraftiga mot värmeböljor

Juni månads värmebölja i hela landet vittnar om att vi kan behöva vänja oss vid ett varmare klimat med höga temperaturer. Men värmen utgör ett påtagligt hot mot människor, djur och natur och många oroar sig nu över utvecklingen. Den senaste Urban Insight-rapporten från Sweco visar att oron är befogad, men att det samtidigt finns åtgärder som kan förbättra, anpassa och förbereda våra städer inför kommande värmeböljor.

Fler européer dör av värmeböljor än av alla andra miljö- och naturkatastrofer tillsammans. Samtidigt kommer extrema värmeböljor att öka i intensitet, frekvens och varaktighet i framtiden. Effekterna av dessa och andra klimatförändringar blir allt mer kännbara i våra snabbt växande och tätbefolkade städer. Det visar den senaste Urban Insight-rapporten Building resilience: being young and getting old in a hotter Europe.

“Extrem värme slår hårdast mot samhällets mest sårbara, som de äldsta och yngsta. Eftersom värmeböljorna blir vanligare och kraftigare med klimatförändringarna, blir det också allt viktigare att städerna mer systematiskt planerar så att de kan erbjuda svalka och skugga. Klimatanpassning måste in i stadsplaneringen, samtidigt som det absolut viktigaste man långsiktigt kan göra är att bidra till en minskad klimatpåverkan”, säger Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco.

I anslutning till Urban Insight-rapporten har Sweco gjort en fristående undersökning med Novus som visar att 66 procent av alla unga, 18–29 år, oroar sig över ett varmare klimat och hur det påverkar individen själv. Oron är något lägre i gruppen 65–79 år, här är motsvarande siffra enbart 42 procent. Totalt i åldrarna 18–79 oroar sig varannan.

”Vi ser att det är de unga som oroar sig mest över stigande temperaturer och värmeböljor, men oron finns i alla åldersgrupper. Troligen speglar resultatet att många av oss minns 2018 års rekordheta sommar med sinande brunnar, brinnande skogar, missväxt och nödslakt. Resultatet från Novusundersökningen ger ett mycket starkt mandat för både politik och näringsliv att prioritera utsläppsminskningar och klimatanpassning i den omstart av ekonomin som nu planeras”, avslutar Mattias Goldmann.

Om Urban Insight

Building resilience: being young and getting old in a hotter Europe är den tredje i en serie Urban Insight-rapporter från Sweco på temat Climate Action där Swecos experter belyser de specifika data, fakta och vetenskapliga rön som behövs för att planera och utforma säker och hållbar infrastruktur för framtiden.

Om Novusundersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sweco. Syftet med undersökningen är att undersöka allmänhetens inställning till värmeböljor. Totalt har 1025 webintervjuer genomförts mellan den18-24 juni 2020i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat.

Deltagarfrekvensen var 66 procent. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle undersökas, och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela populationen.

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Goldmann, hållbarhetschef, tfn. 070-309 00 45, eller mattias.goldmann@sweco.se.
Sofie Sidoli, pressansvarig, tfn 010-484 50 20 eller sofie.sidoli@sweco.se.