0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Skapa den mest hållbara virtuella staden

SimCity Challenge är en interaktiv, digital stadsbyggnadstävling där deltagarna utmanas att skapa den mest hållbara staden. I dataspelet SimCity kan spelarna skapa virtuella städer med samma problem och frågeställningar som i verkliga städer. Sweco står bakom tävlingen tillsammans med utgivaren EA och Telia.

– I vårt dagliga arbete med stadsplanering ger vi på Sweco förutsättningar för långsiktig hållbarhet. Vi tror att SimCity kan skapa en ökad medvetenhet och intresse för stadsplanering och vi hoppas att spelet även kan bidra till ökad insikt kring den viktiga balansen mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, säger Mats Hermansson, regionchef för samhällsbyggnad på Sweco.

Den 7 mars släpptes en ny version av SimCity, som redan har sålts i över 1 miljon exemplar världen över. Fler än 5,7 miljoner städer har skapats och vägar motsvarande 40 000 varv runt jorden har byggts i spelet.

I det nya SimCity får spelarnas handlingar långtgående konsekvenser och spelarna kan ta sig an globala utmaningar som utsläpp, jakten på förnybara resurser och naturkatastrofer.

– Därför lämpar sig det här spelet väl för en stadsbyggnadstävling där hållbarheten står i fokus, säger Göran Hellgren på Telia.

Tävlingsbidragen utvärderas utifrån Swecos kriterier för vad som utmärker en hållbar stad. I den verkliga världen skapar Sweco hållbara städer och stadsdelar runtom i världen. Grundtanken är att man med ett helhetsgrepp kan få hela områden att minska sina utsläpp och skapa miljöer som erbjuder hög livskvalitet för människorna som lever där. Genom att planera efter olika förhållanden och föreslå integrerade systemlösningar för energi, transport, avfall, landskapsdesign och andra faktorer blir det möjligt att skapa nästintill klimatneutrala städer.

För information om tävlingen gå in på www.telia.se/simcity

För ytterligare information kontakta:
Mats Hermansson, regionchef Sweco Infrastructure, e-post: mats.hermansson@sweco.se, tel: 08-685 65 65
Göran Hellgren, Broadband/Communication strategies Telia Sonera, e-post: goran.hellgren@teliasonera.com, tel: 070-206 88 50

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>