0 av 0 för ""

Sofie Absér, ny hållbarhetschef på division Transport Infrastructure, Sweco Sverige. Fotograf: David Lagerlöf

Publicerad: 2023-09-04

Sofie Absér ny hållbarhetschef på Swecos division Transport Infrastructure

Sweco Sverige tillsätter Sofie Absér som ny hållbarhetschef för divisionen Transport Infrastructure med ansvar för att utveckla divisionens strategiska hållbarhetserbjudande.

– Tillsammans med våra kunder tar vi ansvar för den gröna omställningen genom att utveckla framtidens hållbara transportinfrastruktur, en av vår tids viktigaste frågor. Med Sofies kompetens och bevisade förmåga att både strategiskt och praktiskt förflytta organisationer och projekt inom hållbarhetsområdet är jag väldigt glad att hon vill fortsätta vårt gedigna hållbarhetsarbete som hållbarhetschef för divisionen, säger Fredrik Wallner, divisionschef Transport Infrastructure på Sweco.

Sofie är från och med 1 september en del av Swecos division Transport Infrastructure med 1 700 experter inom transportinfrastruktur som erbjuder expertis i alla skeden när trafiksystem broar, tunnlar, vägar och järnvägar ska utformas. På Sweco kommer hon i rollen som hållbarhetschef att bidra till Swecos redan etablerade hållbarhetsarbete genom att tillsammans med kollegor och kunder fokusera på att förverkliga klimatsmarta transportsystem och driva på den gröna omställningen av samhället. Sofie kommer ingå i Sweco Sveriges hållbarhetsråd.

–Jag ser fram emot att tillsammans med kollegorna på Sweco vara med och påverka utvecklingen av transportinfrastruktur i tidiga skeden. Det som är extra spännande med just infrastruktur är att det ofta handlar om så stora projekt och hållbarhetsarbetet kan därmed göra stor skillnad för klimatet. Vi behöver använda den samlade kunskap som finns i branschen samtidigt som vi hittar nya innovationer och tekniker som kan utveckla oss vidare, säger Sofie Absér.

Sofie Absér har över femton års erfarenhet av hållbarhetsarbete från bland annat Skanska och WSP där hon verkat för höjd hållbarhetsprestanda i anläggningsbranschen i olika ledande befattningar samt genom branschsamverkan för att gemensamt skapa förutsättningar för höjd hållbarhetsprestanda i anläggningsprojekt. Sofie kommer närmast från Swecos division Environment & Planning där hon haft rollen som Senior Green Transformation Strategist och tillträdde sin nya roll den 1 september.