0 av 0 för ""

Man med paraply i ösregn

Städer står dåligt rustade inför ökade extremväder

Med klimatförändringar kan perioder med ökad nederbörd bli allt vanligare. Många kommuner och städer saknar dock en hållbar strategi för kommande förändringar.

 Enligt Europeiska miljöbyrån kommer den globala uppvärmningen att medföra att extrema väderförhållanden blir allt vanligare och kraftigare. Samtidigt har FN:s klimatpanel IPCC i sin senaste rapport konstaterat att det krävs fördubblade ansträngningar för att vi ska kunna hålla den globala uppvärmningen vid 1,5 grader.

Många städer är idag dåligt rustade för extrema väderförhållanden, vilket kan medföra stora samhällsekonomiska kostnader. Enligt Mattias Salomonsson, skyfallsexpert på Sweco, behöver hanteringen av intensiva skyfall komma in tidigt i samhällsplaneringen.

”Med en tydlig strategi går det att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar hantering av såväl dagvatten som skyfall och förebygga många av de skador som kan ske.”

I en ny Urban Insight-rapport från Sweco ges konkreta förslag hur städer med en så kallad ”blågrön infrastruktur” kan förbereda sig inför kommande klimatförändringar. Grön infrastruktur kan bestå av ”naturliga” åtgärder som att anlägga parker, trädgårdar, landskap och gröna tak. Blå infrastruktur innefattar vattendrag, våtmarker och hållbara dräneringssystem.

”Det är generellt sett mer ekonomiskt att göra förberedande arbete för att skapa en långsiktigt hållbar hantering av skyfall än att ta kostnaderna för översvämningar när regnet väl kommer”, säger Mattias Salomonsson.

Bakgrund
Urban Insight bygger på en serie insiktrapporter där experter inom Sweco delar med sig av kunskap kring stadsutveckling utifrån ett medborgarperspektiv. Läs rapporten här.

För ytterligare information, kontakta:
Johnny Nylund, presschef Sweco, 073-773 5189, johnny.nylund@sweco.se
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 070-234 0366, hanna.haeggstrom@sweco.se