0 av 0 för ""

Station Triangeln av Sweco/KHR är nominerad till Kasper Salin-priset

Station Triangeln är en av tre nybyggda stationer till Citytunneln i Malmö och har ritats av arkitekter på Sweco i Malmö och det danska arkitektkontoret KHR. Från Sweco har även konstruktörer och installationskonsulter varit engagerade. Stationen blev färdigställd i december 2010 i samband med att Citytunneln öppnades.

– Stationen har redan fått uppmärksamhet och flera prisnomineringar, men att bli nominerad till Kasper Salin-priset är otroligt hedrande, säger Anders Öreberg, regionchef för Swecos arkitekter i södra Sverige.

Kasper Salin-priset delas årligen ut av Sveriges Arkitekter till ett svenskt byggnadsverk av hög arkitektonisk klass. Det anses vara det förnämsta priset i sitt slag i Sverige och instiftades 1962. Årets vinnare meddelas på Kaspergalan den 11 november i Stockholm

Fakta om Station Triangeln

Station Triangeln är en av Citytunnelns tre stationer i Malmö. Stationen har byggts som ett urfräst underjordiskt bergrum cirka 25 meter under mark. Triangelstationen består av ett 250 meter långt stationsrum med en mittplattform och två spår samt två uppgångar. Uppgångarna har infogats som glaskupoler i stadsbilden och är placerade intill S:t Johanneskyrkan (Norra uppgången) och Tandvårdshögskolan (Södra uppgången). Med Station Triangeln har Malmö fått en ny regional- och fjärrtågsstation mitt i centrum. Stationen  beräknas ha cirka 37 000 resande per dygn och är därmed Sveriges tredje största järnvägsstation.

 

För mer information:
Anders Öreberg                                       Elina Smidlund
Regionchef Syd, Sweco                           Presskontakt, Sweco
anders.oreberg@sweco.se                       elina.smidlund@sweco.se
Tfn: 040-16 72 15                                    Tfn: 072-200 53 62