0 av 0 för ""

Årets Sienapris har tilldelats Sweco Architects för Stenpiren resecentrum vid Skeppsbron i centrala Göteborg. Foto: Nils-Olof Sjödén

Stenpiren resecentrum – vinnare av årets Sienapris

Sienapriset, Sveriges mest prestigefulla utmärkelse inom landskapsarkitektur, har tilldelats Swecos landskapsarkitekter för Stenpiren resecentrum vid Skeppsbron i centrala Göteborg. En komplex situation har fått ett självklart och enkelt svar och är genomförd ner i minsta detalj, säger juryn i sin motivering.

– Vi är oerhört glada över priset. Vi är enormt starka inom landskapsarkitektur på senare tid och att erhålla Sienapriset visar på våra landskapsarkitekters höga kompetens. Det är en disciplin som får ta stor plats hos oss när vi planerar och utformar framtidens samhällen och städer, säger Jan Mattsson, vd Sweco Architects.

Stenpiren Resecentrum ingår i det större stadsbyggnadsprojektet Skeppsbron som Sweco arbetat med under lång tid. En viktig del har varit att utveckla stadens kollektivtrafik, inte minst att knyta ihop buss och spårvagnstrafik med färjor över älven. Ansvarig landskapsarkitekt Henrik Fogelklou har tillsammans med sitt team skapat den vackra platsen vid vattnet som tilltalade tävlingsjuryn.

– Slutresultatet är ett väl fungerande resecentrum. Projektet har i stora delar varit komplext, vilket var utmanande men samtidigt mycket spännande. En av nyckelfaktorerna är inkluderande dialog med beställare och övriga förvaltningar i staden. Då gestaltning och samordning har legat högt på dagordningen gjorde alla inblandade teknikspecialister sitt yttersta för att finjustera minsta detalj, säger Henrik Fogelklou.

Juryns utlåtande om Stenpiren:
I Göteborgs fortsatta arbete att göra älven tillgänglig för alla och utveckla stadens rum har det nya resecentrumet vid Stenpiren fått sin tydliga karaktär. Platsens gestaltning möter stadslandskapet och skalan i det stora vattenrummet balanseras med väl avvägda tillägg. En komplex situation har fått ett självklart och enkelt svar och är genomförd ner i minsta detalj.


Team
Ansvarig: LAR/MSA Henrik Fogelklou
Handläggande: LAR/MSA Hanna Hjalmarsson och landskapsarkitekt MSA Hanna Gustafsson samt byggnadsingenjör Marcus Isaksson
Medverkande: LAR/MSA Maria Modin och Urban Rickardsson samt arkitekt SAR/MSA Malin Mirsch

Sweco är även ansvarig arkitekt, genom Pekka Leppänen, för själva resecentret på platsen.


För mer information, kontakta:
Jan Mattsson, vd Sweco Architects, jan.mattsson@sweco.se, tfn 08 522 952 65
Henrik Fogelklou, ansvarig landskapsarkitekt, henrik.fogelklou@sweco.se , tfn. 031 62 76 86