0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Stockholms stad utses till Årets Tillväxtkommun 2013

Stockholms innovationskraft, stora nyföretagande, målmedvetna näringslivsarbete och tydliga hållbarhetsprofil har bidragit till att staden utnämns till Årets Tillväxtkommun 2013. Det årliga priset delas ut av Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco.

Sedan 1998 har Arena för Tillväxt tillsammans med konsultföretaget Sweco utsett Årets Tillväxtkommun. Priset synliggör kommuner som själva skapar förutsättningar för tillväxt med fokus på politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande. Priset går i år till Stockholms stad.

Priset delas ut den 20 november kl. 16:00 – 17:00 i Stadshuset i Stockholm av Näringsminister Annie Lööf. Media är välkommen att närvara. Anmälan under dagen till katrien.vanhaverbeke@skl.se

I samband med prisutnämningen anordnas ett seminarium om Årets Tillväxtkommun på Kvalitetsmässan/Politikerdagarna i Göteborg den 21 november kl 10:30 – 11:50.

Motivering:

Stockholms stad är dragloket i Stockholmsregionen och norra Europas ledande tillväxtregion. Stockholm utmärker sig i innovationskraft, ett kunskapsintensivt och diversifierat näringsliv och ett nyföretagande som är i särklass högst i landet. Genom ett målmedvetet näringslivsarbete har Stockholm byggt vidare på dessa goda förutsättningar och förstärkt regionens tillväxtpotential och attraktionskraft. Stockholm har lyckats locka till sig nya företag och utländska investeringar, förbättrat servicen till näringslivet i regionen och bidragit till ett gott företagsklimat. Ett tydligt hållbarhetsperspektiv genomsyrar Stockholms tillväxtarbete och tar sig uttryck i den nybebyggda stadsmiljön som syftar till att skapa en levande, grön och trygg livsmiljö för de som bor, besöker och verkar i staden.

Fakta om Stockholm:

Nyföretagande (Antal nya företag per 1000 invånare, årsgenomsnitt 2008-2012):

14,1 (Riksgenomsnitt: 6,6)

Andelen högskoleutbildade – minst treårig eftergymnasial examen. (16-74 år 2012):

31,5% (Riksgenomsnitt: 18,8%)

Nybyggande (Nybyggda lägenheter och småhus per 1000 inv, årsgenomsnitt 2007-2012):
4,1 (Riksgenomsnitt: 2,6)

Lönesummautveckling (utveckling av den totala lönesumman i kommunen, årsgenomsnitt 2007-2012):

5,8% (Riksgenomsnitt: 3,1%)

Sysselsättningsutveckling 2008-2011:

6,3% (Riksgenomsnitt: 2,2%)

Befolkningsutveckling 2009-2012:
6,2% (Riksgenomsnitt: 2,3%)

För mer information, kontakta:

Maria Gårdlund, vd, Sweco Eurofutures. E-post: maria.gardlund@sweco.se, tfn 08-613 08 05
Katrien Vanhaverbeke, chef, Arena för Tillväxt. E-post: katrien.vanhaverbeke@skl.se, tfn 076-7978954

Sweco Eurofutures
Sweco Eurofutures är ett helägt dotterbolag till Sweco och erbjuder tjänster inom analys, utvärdering, utredning och strategi. Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter, analytiker och miljöexperter för att skapa lösningar som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Arena för Tillväxt
Arena för tillväxt – en icke vinstdrivande organisation – ska tillsammans med privata och offentliga aktörer aktivt bidra till lokalt och regionalt tillväxtarbete Arena för Tillväxt startade år 2000 och ägs av ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting.

 

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>