0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Stockholms svit med elva år av ökat barnafödande har brutits

Befolkningen i Stockholms stad uppgick den sista december 2011 till 864 324  personer. Det visar nya siffror från SCB och Swecos analys- och strategiverksamhet.

Befolkningsökningen uppgick till 17 251 personer, något lägre än befolkningsökningen 2010. Sett över en längre tid är ökningen dock fortfarande mycket hög. Kommunens befolkningsökning kan delas upp i en ökning på 6 678 personer som berodde på att fler föddes än som dog, och en ökning på 10 573 personer som berodde på att inflyttningen var större än utflyttningen. Under 2011 föddes 13 620 barn i kommunen medan 6 942 personer dog. Totalt flyttade 63 075 personer in till kommunen under 2011, medan 52 685 personer flyttade ut.

Antalet födda är färre än 2010, då 13 896 barn föddes. Detta innebär att en elva års svit av ett ständigt ökande antal födda nu har brutits. Även för Stockholms län och Sverige har långa sviter av årliga ökningar av antalet födda brutits 2011.

Både inflyttningen och utflyttningen är dock högre än på mycket länge. Invandringen till Stockholm är fortsatt hög, 14 844 personer, medan utvandringen minskade något och uppgick till 7 171 personer.

I Stockholms län uppgick befolkningen till 2 091 473 den sista december 2011. Alla kommuner utom Nykvarn (som hade samma befolkning som 2010) ökade sin befolkning. 28 650 barn föddes och 15 571 personer dog, 70 953 personer flyttade in och 47 175 flyttade ut, vilket totalt ger en ökning på 37 130 personer för länet som helhet.

Totalt i Sverige var befolkningen vid årsskifte 9 482 855 personer. Under året föddes 111 770 barn och 89 938 personer dog. 96 467 invandrade och 51 179 utvandrade. Detta gav en total befolkningsökning i riket på 67 285 under 2011, vilket är lägre än de senaste fyra åren.

Källa: Sweco/SCB                                                                                 

För mer information kontakta:
Karin Fägerlind, 08-613 08 61, karin.fagerlind@sweco.se

Eller gå in på: http://www.uskab.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>